Takie własnie podejście znajduje się też  w jednej z pierwszych wspólnotowych polityk – Wspólnej Polityce Rolnej. Od początku swojego istnienia miała ona za zadanie wypełnienie tej roli przy zachowaniu jeszcze jednego, bardzo trudnego założenia. Efektem tej polityki ma być dostarczenie konsumentom odpowiedniej ilości i jakości żywności po przystępnej cenie przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parytetów rolniczych dochodów. Polscy rolnicy zawsze byli bardzo związani ze swoimi gospodarstwami i kierowali się myślą o następnych pokoleniach. Stąd też zrównoważony rozwój gospodarstw i dbałość o środowisko naturalne. Dziś te walory są podstawą sukcesów polskiej żywności na międzynarodowych rynkach. Nasze produkty cenione są za wysoką jakość i wspaniałe walory smakowe. Doceniają je konsumenci nie tylko w Europie, ale także i na innych kontynentach. Od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej systematycznie rośnie nasz eksport rolny, podobnie i dodatnie saldo tej wymiany.

Rośnie wartość eksportu

Według wstępnych danych za rok 2015 wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 23,6 mld  euro, czyli była wyższa o 7,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Gros tej wymiany przypada na kraje  Unii Europejskiej. Wzrosła ona w porównaniu do roku 2014 w związku  z rosyjskim embargiem. Z racji położenia największym naszym odbiorcą są Niemcy. Natomiast kolejne miejsca zajmują: Wielka Brytania, Republika Czeska, Francja, Włochy, Holandia, Słowacja oraz Węgry. Zadaniem resortu i podległych mu służb jest przede wszystkim uzgadnianie dostępu naszym produktom do konkretnych rynków. Uzgodnienia świadectw weterynaryjnych  i fitosanitarnych to początek drogi do danego rynku. Od samych eksporterów i przedsiębiorców zależy już wykorzystanie tych możliwości. Intensywność prowadzonych działań pozwoliła na wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki krajów trzecich.

Nie tylko  Unia Europejska

Istotny wzrost wartości eksportu  w porównaniu z 2014 rokiem, odnotowaliśmy w handlu z Egiptem. Sprzedaż do tego państwa wzrosła blisko trzykrotnie, głównie z powodu znaczącego eksportu pszenicy. Sprzedaż dużej partii pszenicy przyczyniła się również do trzykrotnego wzrostu polskiego eksportu m.in. do Kenii, Sudanu i Tanzanii. Natomiast wzrost eksportu soku jabłkowego, mięsa wieprzowego, mięsa przetworzonego oraz czekolady i wyrobów zawierających kakao przyczynił się do wzrostu wartości sprzedaży do USA o 37 proc., również zwiększona sprzedaż mięsa wieprzowego oraz soku jabłkowego wpłynęła na wzrost wartości eksportu do Kanady o 33 proc. Poza wyżej wymienionymi państwami, odnotowano również znaczący wzrost wartości sprzedaży polskich towarów rolno-spożywczych, m.in. do Wietnamu, Izraela, Chorwacji, Turcji, Grecji, Irlandii oraz Hiszpanii.

Popularne produkty

Polska należy do jednych z największych producentów w Unii Europejskiej  mięsa drobiowego, jabłek, czarnej porzeczki, pieczarek, pszenżyta, kapusty, żyta, owsa, truskawek, buraków cukrowych, rzepaku, kalafiora i cebuli. Konsumenci chętnie nabywają polskie sery i wędliny. Doceniają ich walory smakowe oraz różnorodność. Udział w licznych targach i wystawach polskich producentów spotyka się z życzliwym przyjęciem, czego najlepszym dowodem są tłumy osób przy polskich stoiskach. Prowadzone od lat kampanie promocyjne nie wyczerpują wszystkich możliwości. Aby lepiej zaprezentować naszą bogatą ofertę handlową będziemy zwiększać liczbę naszych radców rolnych w polskich placówkach zagranicznych. To pozwoli na bliższy kontakt zainteresowanych stron i z pewnością przyczyni się do jeszcze bardziej efektywnego promowania doskonałych polskich produktów żywnościowych na najważniejszych rynkach.