ajnowsze dane opublikowane przez Związek Polskiego Leasingu po I kwartale 2018r. pokazują, że w pierwszych trzech miesiącach roku, branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości 18,6 mld zł. Dynamika całego rynku osiągnęła wysoki, 20,9 proc. wzrost rok do roku. Tak szybki wzrost branży dowodzi tego, że polskie firmy rozwijają inwestycje, realizowane przy udziale firm leasingowych. Nowe inicjatywy sektora leasingowego pokazują, że leasingodawcy chcą być nie tylko odbiorcą trendów, które są na rynku, ale także sami je wyznaczać.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku, przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej, oferowanej przez firmy leasingowe, przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych (OSD) do 3,5 tony (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5 proc.) i środków transportu ciężkiego (27,1 proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia w tym IT (24,7 proc. udział), aż po nieruchomości (1,1 proc. udział). W pierwszym kwartale br. transakcje dotyczące pojazdów OSD wzrosły o 23,1 proc., transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń osiągnęły wysokie, ponad 18 proc. dynamiki, podczas gdy finansowanie nieruchomości wzrosło o 45,8 proc. To bardzo dobry wynik branży i zarazem dobra zapowiedz kolejnych miesięcy roku.

 

 

Cyfrowa przyszłość leasingu

Klientami firm leasingowych są głównie mikro- i małe firmy. Branża blisko połowę usług kieruje do najmniejszych przedsiębiorstw, czyli firm o rocznych obrotach do 5 milionów złotych. Coraz częściej firmy z sektora MŚP oczekują od leasingodawców szybkiego procesu decyzyjnego, minimum formalności, który przejawia się m.in. w elektronicznych kanałach dostępu do produktu.

Digitalizacja procesu leasingowego jest jednym z priorytetów branży leasingowej, a u źródeł tego pomysłu leży wiara w to, że mimo, iż technologia jest elementem przewagi konkurencyjnej dla każdej z firm leasingowych, to branża będzie rozwijać się szybciej, jeśli znajdzie wspólne inicjatywy. Najnowszym przykładem inicjatywy tego typu jest konferencja „E-Leasing Day”, czyli wydarzenie mające na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i stymulujące poszukiwanie inspiracji dla rozwoju sektora leasingowego. Ta nowa inicjatywa Związku Polskiego Leasingu, pod koniec kwietnia zgromadziła w Warszawie ponad 100 osób. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele firm leasingowych i firmy wynajmu, eksperci rynku oraz partnerzy, dostarczający innowacyjne rozwiązania. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość branży leasingowej w kontekście cyfrującego się otoczenia gospodarczego. Inne poruszane zagadnienia to m.in. cyfryzacja dokumentów, digital onboarding klienta biznesowego, mobilne kanały dostępu, elektroniczny podpis czy nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi klienta w kanale elektronicznym. Te i inne rozwiązania są aktualnie przedmiotem prac ekspertów firm leasingowych.

 

Foto: ZPL/E-Leasing Day 2018