2017 roku zarejestrowano 486 352 szt. nowych samochodów osobowych. Ponad 2/3 tej liczby – 338,9 tys. szt. stanowiły rejestracje na regon, co oznacza, że zostały nabyte przez przedsiębiorstwa. Udział klientów instytucjonalnych wyniósł prawie 70 proc. ogółu rejestracji, a najsilniejszą grupę nabywców stanowiły firmy leasingowe i firmy CFM – oferujące usługi wynajmu długoterminowego i outsourcingu flot dla przedsiębiorstw. Jakub Faryś, prezes PZPM zauważa, że od co najmniej 10 lat udział pojazdów kupowanych na potrzeby flot samochodowych stale rośnie, a biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę gospodarczą firm, ten trend powinien utrzymać się w kolejnych latach.

Małe i duże przedsiębiorstwa mają do wyboru wiele możliwości nabycia pojazdu: zakup, leasing czy wynajem długoterminowy, chociaż coraz popularniejsze stają się inne formy zapewnienia mobilności. Jedną z nich jest car sharing – bardzo popularny w prywatnym użyciu, ale coraz częściej wkraczający do firm, w których tworzy się firmowe parki flot pojazdów dostępnych dla wszystkich upoważnionych pracowników, czy też ride sharing tj. organizowania wspólnych przejazdów pracowników jednym samochodem służbowym. Wybór zależy od możliwości finansowych, potrzeb i wielkości firmy, niewątpliwie jednak jedną z największych zalet użytkowania samochodów w formie wynajmu długoterminowego jest przewidywalność kosztów. Jak pokazują najnowsze dane, konsekwentnie wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami pozwalającymi na pełne przeniesienie odpowiedzialności za mobilność pracowników do firmy zewnętrznej. Takie podejście pozwala na skoncentrowanie się wyłącznie na prowadzeniu działalności biznesowej, przenosząc pełną odpowiedzialność za bieżącą administrację i wszystkie procedury związane z zarządzaniem pojazdami firmowej floty na wyspecjalizowaną firmę.

Podróże służbowe z wykorzystaniem samochodowej floty firmowej pozostają wciąż najtańszym, najbardziej efektywnym i opłacalnym sposobem przemieszczania się, zwłaszcza, że samochody zamawiane do firm są „krojone na miarę” ich potrzeb i możliwości finansowych. Ponadto, współczesne pojazdy są wyjątkowo bezpieczne, komfortowe i spełniają niemal wszystkie wymogi ich nabywców. Samochód, który dojeżdża „pod drzwi” miejsca przeznaczenia bez konieczności przesiadek, dojazdu taksówką z lotniska czy z dworca, wciąż pozostaje środkiem, którym najczęściej odbywa się podróże służbowe.

Gdy profil firmy wymaga częstych lub stałych podróży, najpopularniejszą formą zapewnienia mobilności jest leasing. Pojazd może być przekazany w użytkowanie pracownikowi, który odpowiada za jego stan techniczny i właściwą eksploatację. W tym przypadku samochód na ogół stanowi też rodzaj dodatku do pensji. W przypadku podróży okazjonalnych, bardziej opłacalny jest car sharing, choć firmy dopuszczają wykorzystanie prywatnego pojazdu pracownika. Rozliczenie takiej podróży odbywa się na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu lub też koszt jest kalkulowany na podstawie tzw. „kilometrówki”, czyli ryczałtu w wysokości określonej przepisami prawa.