Jest to również narzędzie umożliwiające dostęp do gotówki – również zagranicą i bez konieczności korzystania z kantorów wymiany walut. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego posługiwania się kartą – jest ona kluczem do naszych pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Najprostsza reguła bezpieczeństwa to kierować się zdrowym rozsądkiem. Używajmy karty w miejscach, w których korzystalibyśmy z gotówki, starajmy się unikać korzystania z karty w miejscach, w których obawialibyśmy się zapłacić gotówką.

Pamiętajmy, że karta powinna zawsze znajdować się w polu naszego widzenia. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której np. osoba z obsługi restauracji bierze od nas kartę i znika z nią na zapleczu w celu dokonania transakcji. Nie zapisujmy numeru PIN na kartkach przechowywanych razem z kartą płatniczą ani na samej karcie.

W przypadku wypłat z bankomatów, szczególnie zagranicą, należy dokonywać takiej transakcji (o ile to możliwe) w znanych z Polski typach bankomatów. W przypadku, gdy wygląd bankomatu budzi wątpliwości, zrezygnujmy z wypłaty pieniędzy w takim urządzeniu i poszukajmy innego. Zawsze zasłaniajmy ręką klawiaturę, na której wprowadzamy numer PIN. W przypadku, gdy bankomat nie wydał nam karty lub pieniędzy, jak również gdy otrzymana przez nas kwota różni się od kwoty, którą mieliśmy wypłacić – skontaktujmy się z wydawcą karty. Podstawową zasadą w przypadku problemów z kartą jest jak najszybszy kontakt z jej wydawcą, który pomoże w ich rozwiązaniu.

W przypadku utraty karty (kradzież, zgubienie) konieczny jest niezwłoczny kontakt z wydawcą w celu dokonania zastrzeżenia karty. W tym zakresie Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart. Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku. Dzwoniąc pod numer (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie – o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych – zastrzec utraconą kartę.

Pamiętajmy – mimo tego, że Polska jest liderem w zakresie bezpieczeństwa rynku kartowego, to wpływ na poziom tego bezpieczeństwa mają również osoby na co dzień korzystające z kart – posiadacze. Karta płatnicza jest wygodnym, przyjaznym i bezpiecznym instrumentem płatniczym o szerokim zastosowaniu, jednak korzystając z niej należy pamiętać o zasadach bezpiecznego postępowania.

Więcej informacji na temat bezpiecznego korzystania z kart płatniczych można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich w zakładce „karty bankowe”.