latego przedsiębiorcy zarówno z sektora małych i średnich, jak i dużych firm decydują się na zabezpieczenie w postaci polis ubezpieczeniowych. Ocena potencjalnych ryzyk jest kwestią indywidualnej analizy, często właściwej dla konkretnej branży. Do najczęściej chronionych części majątku firmy należą: auta, budynki, maszyny. Jednak znaczna część przedsiębiorstw powstałych w ostatnich latach to sektor usług, IT czy finansów. Firmy te z reguły nie mają swoich nieruchomości. Ich aktywa to wiedza, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie. Dlatego coraz większego znaczenia nabierają ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej.

Cała gospodarka jest coraz bardziej wrażliwa na zagrożenia cybernetyczne. Wbrew pozorom problem ten nie dotyczy tylko sektora informatycznego i finansowego. Przedmiotem ataku hakerskiego mogą być również komputery sterujące blokami energetycznymi lub liniami produkcyjnymi od których uzależniona jest również branża handlowa i logistyczna.

Należy również zauważyć to, że większość przedsiębiorców wskazuje jako główne zagrożenie zjawisko zatorów płatniczych. Dotyczy to zarówno tych, którzy są aktywni na rynku krajowym, jak i przedsiębiorców eksportujących swoje towary i usługi. W tym przypadku rozwiązanie mogą stanowić ubezpieczenia należności.

Przestój w produkcji

Zdarzenia losowe takie jak np. pożar, poza stratami w majątku powodują także tzw. utratę korzyści firmy. Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego majątku. Rekompensatę za straty finansowe związane z przerwą w działalności gospodarczej zapewnia natomiast polisa od utraty zysku.

Bezpieczny pracownik

Pracodawcy coraz częściej sięgają także po produkty ochronne dla pracowników, traktując je jako element polityki socjalnej lub systemu motywacyjnego. Jednym z najpopularniejszych benefitów jest prywatna opieka zdrowotna, która w przypadku choroby lub zdarzenia losowego pozwolą na szybką opiekę specjalistyczną i pomoc w powrocie do zdrowia.

Na co zwrócić uwagę

Wybierając ubezpieczenie warto kierować się przede wszystkim jego zakresem. I tutaj przedsiębiorca powinien mieć na uwadze szczególnie te części majątku, których zniszczenie lub uszkodzenie mogłoby praktycznie uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności operacyjnej firmy. Dopiero, gdy ustali na jakiej ochronie mu zależy, powinno się przejść do porównywania ofert u różnych ubezpieczycieli. Następnie należy szczegółowo przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia i zapisy umowy oraz zadbać, aby znalazły się w niej wszystkie ważne dla przedsiębiorcy punkty.