Polska dzięki stabilnej gospodarce staje się coraz bardziej popularnym krajem, nie tylko wśród turystów ale również zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców. Rozwój sieci lotnisk, łatwiejszy dostęp do portów lotniczych oraz coraz bardziej ekologiczne samoloty - to tylko niektóre elementy sprzyjające wzrostowi popularności transportu lotniczego w Polsce.

Miniony rok był trudny dla europejskiego i światowego lotnictwa. Złożyły się na to przede wszystkim wysokie ceny paliwa lotniczego oraz utrzymująca się dekoniunktura gospodarcza będąca wynikiem światowego kryzysu gospodarczego. 
Z raportu Airports Council International wynika, że lotniska na całym świecie obsłużyły w 2012 roku o 3,9 proc. pasażerów więcej niż rok wcześniej. Ten wynik dla Europy był prawie 
o połowę niższy i wyniósł 1,8 proc. Na tym tle wyniki polskich lotnisk należy uznać za bardzo dobre. W zeszłym roku obsłużyły one 24,4 mln pasażerów, czyli o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Dobre wyniki rynek zawdzięcza przede wszystkim dynamicznemu rozwojowi przewozów regularnych, które zwiększyły się 
o około 14 proc. Z kolei rynek czarterowy zanotował wzrost o 2,5 proc. Na dynamiczny rozwój ruchu lotniczego 
w dużej mierze złożył się wzrost przewozów w portach regionalnych. Liderami wzrostu w ujęciu ilościowym były lotniska w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Warto podkreślić, że w zeszłym roku otwarto w Polsce dwa nowe porty lotnicze. Wśród nich znaczący udział we wzroście ruchu miał również port lotniczy w Modlinie, który obsłużył ponad 850 tys. pasażerów. Wśród najpopularniejszych kierunków rozkładowych, podobnie jak w 2011 roku, znalazły się Wielka Brytania, Niemcy i Włochy. Wśród kierunków czarterowych na pozycję lidera powrócił natomiast Egipt. Poza nim Polacy najchętniej odwiedzali Turcję i Grecję.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w stosunku do 2004 roku, a więc od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, nastąpił około trzykrotny wzrost ruchu pasażerskiego. Nasz kraj jest coraz lepiej postrzegany przez obcokrajowców zarówno 
w kontekście stabilnego rozwoju gospodarczego jak i wzrostu atrakcyjności turystycznej. Powoduje to, że Polska coraz częściej staje się organizatorem wydarzeń o globalnym zasięgu.

Regionalne porty lotnicze są coraz bardziej dostępne pod względem komunikacyjnym, co zachęca do częstszego korzystania z tej formy podróżowania. Ponadto, włączenie portów w krajową i unijną sieć transportu intermodalnego, pozwoli na zwiększenie ich roli oraz poprawę dostępności, nie tylko w ujęciu regionalnym i krajowym, ale także europejskim.

Według analiz IATA*, transport lotniczy odpowiada za blisko 8 proc. globalnego PKB. Dzięki olbrzymiemu postępowi technologicznemu w przeciągu kilku ostatnich dekad, współczesny silnik lotniczy stał się jednym z najbardziej energoefektywnych napędów spalinowych. Postęp techniczny doprowadził do redukcji zużycia paliwa lotniczego o ponad 70 proc. w stosunku do lat 60. ubiegłego wieku, a co za tym idzie do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Wzrost efektywności przełożył się także na obniżenie kosztów eksploatacji samolotów, 
a tym samym podróży, przyczyniając się do poprawy mobilności społeczeństw w skali światowej 
i wzmożonego popytu na usługi lotnicze. Dla przykładu najnowocześniejsze samoloty pasażerskie charakteryzują się podobnym zużyciem paliwa w przeliczeniu na jednego pasażera jak produkowane obecnie samochody klasy średniej.

Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju. Widoczny dziś dynamiczny rozwój rynku lotniczego 
w Polsce, umożliwia nie tylko najszybszy i najbezpieczniejszy sposób podróżowania, ale również nie obciążając znacząco środowiska, przyczynia się do ekonomicznego rozwoju kraju.

* International Air Transport
Association