ielowalutowe karty płatnicze IgoriaCard to innowacyjny produkt zaprojektowany z myślą o wsparciu procesu rozliczenia delegacji. Rozliczenie podróży służbowych, szczególnie zagranicznych może powodować wiele trudności, dotyczących zarówno kompletowania wymaganej dokumentacji jak i ewidencji księgowej – w określaniu kursów walutowych.

Dostępna w ramach profilu firmowego formuła rachunku głównego oraz pomocniczych, z kartami płatniczymi pracowników umożliwia grupowanie wydatków w przejrzysty sposób. Dostępne role użytkowników są rozdzielone na: administrację pracownikami, zarządzanie środkami finansowymi, użytkownie karty oraz roli księgowej.

Wielowalutowość rachunków i kart

Wraz z systemem kartowym, zarejestrowana na platformie IgoriaCard firma otrzymuje rachunek wielowalutowy na którym możliwe jest przechowywanie do 17 walut równocześnie (PLN, EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, RUB, BGN, RON, HUF, TRY, ILS, CAD, AUD) wraz z dostępem do platformy kantorowej. Innowacyjna usługa, to nie tylko oszczędność na kosztach utrzymania rachunków jednowalutowych w banku czy natychmiastowy dostęp najlepszych kursów wymiany walut, ale również większa elastyczność zaradzania kosztami.

Karta fizyczna w podróży służbowej to również możliwość dostępu do gotówki przez sieć bankomatów oraz możliwość natychmiastowego dostarczenia pracownikowi dodatkowych środków w razie nagłej konieczności.

Karty wielowalutowe IgoriaCard to karty przedpłacone Mastercard, wymagają więc zasilenia –przelewem z rachunku bankowego lub wewnętrznym natychmiastowym i darmowym, z rachunku głównego na rachunek pomocniczy karty pracownika. Decyzją administratora delegacji jest, czy wypłata zaliczki odbędzie się w polskich złotych, walucie kraju docelowego podróży lub innej walucie rozliczeniowej – co implikuje metodę rozliczenia kosztów, diet i ryczałtów.

Wielowalutowość karty oznacza umieszczanie w IgoriaCard inteligentnego kantoru, dokonującego wymiany podczas płatności. Karta doładowana w walucie dokonywanej płatności, obciążana jest bezpośrednio – bez wymiany walutowej. Gdy brak jest środków w walucie płatności następuje wymiana po najlepszym kursie IgoriaCard. W sytuacji, gdy płatność dokonywana jest w walucie z poza listy dostępnych na rachunku transakcja rozliczania jest przez walutę wymienialną EUR. Pracownik ma więc dostęp do środków wymienianych na ponad 150 walut, a rozliczający wydatki ustaloną podstawę rozliczeń.

IgoriaCard dla pracownika

Wielowalutowa karta personalizowana nazwiskiem pracownika i nazwą firmy. Indywidualny dostęp do internetowej platformy IgoriaCard pozwala na sprawdzenie salda i historii płatności a w przypadku rozliczania delegacji dołączenia do historii transakcji skanów faktur i rachunków. Użytkownika karty ma dostęp do podstawowej grupy funkcji bezpieczeństwa – blokowania i zastrzegania karty, podejrzenia kodu PIN, limitów dziennych a poziom jego dostępu do funkcji systemu (np. przelewów wychodzących lub dodatkowych rachunków pomocniczych) może być rozszerzany przez administratora. Karta fizyczna w podróży służbowej to również możliwość dostępu do gotówki przez sieć bankomatów oraz możliwość natychmiastowego dostarczenia pracownikowi dodatkowych środków razie nagłej konieczności.

Rozliczenie delegacji

Dostarczanie przez pracownika dokumentacji poniesionych wydatków to jednak zaledwie półmetek rozliczenia kosztów delegacji zagranicznej. Kilka możliwych sposobów rozliczania może wymagać nie tylko skorzystania z kursu faktycznie zastosowanego, lub rozlicznie walucie wymienialnej ale również przeliczenia według średnich kursów NBP dnia poprzedzającego wypłatę zaliczki, prowadzenia danej płatności czy przedłożenia rozliczenia przez pracownika. Dzięki wielowalutowej architekturze platformy, dane te są dostępne online a w ramach nadchodzącej aktualizacji IgoriaCard dla firm możliwe będzie dodatkowo wygenerowania raportu delegacji ze spersonalizowanymi ustawieniami typów kursów, zawierającego nie tylko podsumowanie kosztów poniesionych przez pracownika w zadanym okresie, ale również kopii dołączonych faktur i rachunków. Wartości dodaną rozlicznie kosztów przez kartę przepłaconą jest dostępność transakcji w historii natychmiast po jej autoryzacji – raport delegacji może być więc wygenerowany natychmiast po ostatniej płatności bez konieczności oczekiwania na, dostarczany zwykle opóźnieniem, wyciąg bankowy karty.

Przetestowanie IgoriaCard usługi możliwe jest po bezpłatnej rejestracji firmy na stronie www.igoriacard.com oraz zamówieniu karty wielowalutowej w promocyjnej cenie.