Jakie są trendy w grupowych wyjazdach biznesowych? Jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat?

Wyjazdy biznesowe generalnie można podzielić na kilka kategorii, które zależne są od tego długości, specyfiki firmy, ale przede wszystkim ze względu na cele. W dużym skrócie możemy powiedzieć, że są trzy kategorie: spotkania ukierunkowe na pozyskanie wiedzy I transfer informacji, wydarzenia dotyczące produktu i usług oraz podróże I programy motywacyjne.

Kluczowe trendy są różne dla poszczególnych grup w obszarach: wiedza, produkt, motywacja. Przy pierwszych coraz rzadziej istotna jest destynacja, natomiast kluczowy nacisk kładzie się na merytorykę. W przypadku produktu, dopasowuje się czas i efektywność pracowników do zadań i prac wykonywanych na co dzień i na tej podstawie przygotowuje się program wyjazdu.

Ostatnie czyli motywacja to wyjazdy w nagrodę lub w celach motywacyjnych i kluczowym trendem, który obserwujemy jest położenie nacisku na wartość całego program i jego profesjonalne przeprowadzenie. Klienci mają czuś się wyjątkowo.

Jak ważne i dlaczego ważne stały się dla firm wyjazdy integracyjne, motywacyjne?

Wyjazdy motywacyjne to tylko część większych programów związanych z systemem motywacyjnym, sprzedaży czy strategii firm. Motywacja pracowników od zawsze była ważna, a podróżowanie w wielu przypadkach okazuje się tym najcenniejszym bodźcem. Nie jest istotne czy destynacja oddalona jest o 100 czy 1000 km. Kluczowy jest program, profesjonalizm przeprowadzenia wyjazdu i dobrze dobrana grupa docelowa. Podróż jest tylko narzędziem I częstow trakcie niej pracownicy rozwiązują zadania związane z ich pracą zawodową. Mówiąc o integracji warto pamiętać, że najmocniejszą stroną danej firmy są jej pracownicy. Tylko zgrany zespół potrafi osiągać określone cele dlatego to takie ważne.

Jakie są kierunki tego typu wypraw i co jest ważne podczas przygotowań takich wyjazdów?

Kierunki uzależnione często są od budżetu ponieważ to od niego zależy wybór destynacji oraz czasu jakim dysponuje dana firma. Dalsze podróże wymagają zwolnienia pracowników z ich codziennych obowiązków dlatego tak często powiązane są z konkretnym zwrotem z inwestycji.

Program musi być dopasowany do odpowiedniej grupy docelowej, umiejętności czy zainteresowań. Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej rekomenduje organizatorów podróży motywacyjnych, którzy w sposób profesjonalny koordynują tego rodzaju wyjazdy w Polsce.