Przepisy BHP w kontekście zarządzania ryzykiem wymagają, by wszyscy pracodawcy wdrażali działania redukujące ryzyko. Jeśli chodzi o pracę na wysokości, należy jej unikać zawsze, kiedy jest to możliwe, a jeśli taka możliwość nie istnieje, należy stosować rozwiązania niedopuszczające do upadku z wysokości. W przypadkach, gdzie nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka upadku, należy korzystać ze sprzętu, który zminimalizuje długość i konsekwencje upadku.

Ale jak mieć pewność, że podjęte działania zapewnią bezpieczeństwo i że pozostali pracownicy są skutecznie chronieni? Niestety funkcjonuje nadal wiele mitów związanych z pracą na wysokości, które mogą utrudniać osiąganie maksymalnie bezpiecznego środowiska pracy, zarówno w odniesieniu do pracodawców, jak i pracowników.

Mit pierwszy: produkt posiada oznaczenie CE, więc musi być bezpieczny

Jednym z największych mitów, które funkcjonują wśród osób związanych z pracą na wysokości jest przekonanie, że jeśli stosowane środki ochrony indywidualnej posiadają oznaczenie CE, to zawsze są bezpieczne w użyciu. Przekonanie to może wynikać z braku wiedzy oraz chęci wykorzystania najtańszego rozwiązania. Firmy zbyt często skupiają się na spełnianiu minimalnych wymogów legislacyjnych lub wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na danym obiekcie, nie próbując szczegółowo zrozumieć, na czym polega dane zadanie i z jakim ryzykiem się wiąże.

Przykładowo wiele osób nie docenia faktu, że typowa masa wykorzystywana do testów przeprowadzanych celem walidacji popularnie stosowanego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wynosi 100 kg, co, biorąc pod uwagę, że wg amerykańskiego biura statystycznego Office of National Statistics (ONS) średnia waga i wzrost mężczyzny wynosi odpowiednio 175 cm i 84 kg – wydaje się sensownym rozwiązaniem do czasu, kiedy nie weźmiemy także pod uwagę dodatkowego obciążenia pracowników na wysokości np. pasa z narzędziami.

Oznaczenie CE obowiązujące w Unii Europejskiej świadczy o tym, że dany produkt spełnia uzgodnione i opisane w normach minimalne kryteria, które – jak sama nazwa wskazuje – są kryteriami minimalnymi. Producenci specjalistycznego sprzętu zwykle będą się jednak starali zaoferować coś więcej i udoskonalić jakość oraz działanie oferowanych systemów, dbając o ich wytrzymałość, komfort użytkowania, funkcjonalność, jak również zapewnić, że ich parametry wykraczają poza ustalone wartości minimalne.

Chcesz poznać odpowiedź, dlaczego poniższe stwierdzenia to mity? Wejdź na www.chronswojswiat.pl/praca-na-wysokosci/.

  • Mit drugi: środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości nadają się do wszystkich zadań.
  • Mit trzeci: na pewno nie muszę sprawdzać mojego sprzętu przed każdym użyciem.
  • Mit czwarty: nie potrzebujemy specjalistycznego szkolenia.