Głównym powodem takich rozważań jest strach przed utratą dobrych stosunków  z dłużnikiem. W dzisiejszych czasach jedno nie wyklucza drugiego. Okazuje się, że można zasięgnąć pomocy  profesjonalistów, przy jednoczesnym utrzymaniu poprawnych relacji biznesowych.

Windykacja kiedyś i dzisiaj

Po 20 latach istnienia branży, zmieniło się postrzeganie dłużników, windykatorów oraz firm windykacyjnych. Obecnie dłużnik to osoba zmagająca się z problemami finansowymi z wielu przyczyn, zależnych bądź niezależnych od siebie. Windykator to osoba, która doradza nie tylko wierzycielom, ale również osobom posiadającym zadłużenie, zaś firma windykacyjna jest partnerem biznesowym, działającym według jasno określonych metod. Dodatkowo firmy windykacyjne zrzeszone w Polskim Związku Windykacji muszą stosować w swojej działalności podwyższone standardy etyczne szczegółowo opisane w Kanonie Dobrych Praktyk Polskiego Związku Windykacji. Zadaniem współczesnego windykatora jest traktowanie każdego klienta indywidualnie, poprzez dialog, który służy poznaniu przyczyn zwłoki lub braku płatności. W dzisiejszych czasach niemożliwe staje się możliwe – windykatorzy stosują ugody w charakterze spłat ratalnych czy uzgodnienia korzystnego terminu spłaty zobowiązania. Zastosowanie znalazła tu zasada „lepiej późno niż wcale”. Dlatego wierzyciele powinni spojrzeć na usługi firm windykacyjnych z nieco innej strony, bowiem kierując sprawę do profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem należności, nie robimy krzywdy dłużnikowi lecz wręcz przeciwnie. Oferujemy mu pomoc, poprzez przedstawienie wachlarza możliwości spłaty jego zobowiązania.

Outsourcing usług windykacyjnych

Warto zdecydować się na outsourcing usług windykacyjnych również z innych względów. Często wierzyciele czują się niekomfortowo w charakterze zarówno partnera biznesowego jak i windykatora. Skorzystanie z usług firmy odzyskującej należności odciąża wierzyciela, również wizerunkowo. Wtedy możliwe jest kontynuowanie współpracy pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, a relacje biznesowe nie zostają zachwiane. Kolejną zaletą korzystania z usług firm windykacyjnych jest fakt, iż przedsiębiorstwo może całkowicie skupić się na swojej działalności, bez konieczności angażowania swoich pracowników w odzyskiwaniu należności. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności mogą pochwalić się większą skutecznością niż samodzielnie działania prowadzone przez działy księgowe czy handlowe. A współpraca z profesjonalna firmą jest zazwyczaj bardziej opłacalna finansowo, bowiem obecnie na rynku zarządzania należnościami dominuje wynagrodzenie "success fee", polega ono na wypłacaniu premii,  a jej wysokość uzależniona jest od odzyskanej kwoty. Oczywiście windykacja samodzielna jest jak najbardziej możliwa. Jednakże, aby była skuteczna będzie wymagała od wierzyciela umiejętności posługiwania się niezbędnymi narzędziami. Podstawową, choć może się wydawać prozaiczną cechą, którą powinien odznaczać się samodzielnie odzyskujący swój dług wierzyciel – to cierpliwość, opanowanie i odporność na wszelką manipulację. Niekwestionowaną pomocą, będzie znajomość ustaw, które pozwalają swobodnie formułować wiarygodne argumenty. Negocjator musi przez cały czas trwania procesu odzyskiwania zadłużenia, prowadzić rozmowy w sposób profesjonalny, aby nie zrazić do siebie klientów. Jeżeli jednak wierzyciel nie czuje się na siłach poradzenia sobie z ciężkim zagadnieniem jakim jest windykacja, to zdecydowanie powinien zasięgnąć po usługi oferowane przez specjalizujące się w tym temacie firmy.