Polsce działalność gospodarczą można prowadzić na wiele sposobów. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej i spółek cywilnych miejscem rejestracji działalności jest Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych form prawnych miejscem rejestracji jest Krajowy Rejestr Sądowy. Na koniec czerwca 2015 r. Główny Urząd Statystyczny szacował liczbę podmiotów gospodarki narodowej na 4 155 328 w tym 4 017 103 to podmioty prywatne.

Patrząc na te liczby, ktoś z boku może powiedzieć, że Polska biznesem stoi. To prawda, jesteśmy jako naród bardzo kreatywni i pomysłowi. Wiele przedsiębiorstw prowadzonych jest w domach a nawet w garażach. Coraz więcej millenialsów, urodzonych po 1989 roku, rozpoczyna swoją karierę zawodową i realizację swoich marzeń oraz pasji poprzez założenie start-up’u. Z jednej strony to są małe sklepy internetowe, ktoś inny uruchamia stacjonarny punkt ze zdrową żywnością a część młodych i zdolnych absolwentów polskich uczelni stawia sobie bardzo wysoko poprzeczkę i wchodzi na rynek z ciekawym pomysłem finansowanym ze środków unijnych lub przy wsparciu banku bądź aniołów biznesu.

Koszty funkcjonowania takich firm są piętą achillesową każdego młodego Prezesa lub osób odpowiedzialnych za finanse w takim przedsięwzięciu. Inwestycja w infrastrukturę informatyczną, cyberbezpieczeństwo, przeciągający się proces wdrożenia kluczowych systemów biznesowych może znacząco opóźnić debiut rynkowy. Narastające oczekiwania wspólników, akcjonariuszy czy zbliżające się daty w harmonogramie biznesowym stanowią wąskie gardło w szybkiej i sprawnej realizacji naszego pomysłu na wymarzony biznes.

Na rynku jakiś czas temu pojawiła się bardzo ciekawa oferta dla nowoczesnych firm a mianowicie możliwość zbudowania przedsiębiorstwa od strony informatycznej bez znaczącego udziału informatyka w zespole. Tym rozwiązaniem jest tzw. SaaS (Software as a Service z ang. oprogramowanie jako usługa) jako jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na serwerach)dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez sieć Internet.

Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji.

Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie

W tym modelu klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcje danego oprogramowania. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani sprzęt ani środowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostęp do konkretnych, funkcjonalnych narzędzi – niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym interfejsem. Programy działają na serwerze dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywać na nie licencji. Płaci jedynie za ich użycie (każdorazowo, w formie abonamentu bądź w dowolnym udostępnionym przez usługodawcę trybie), a dostęp do nich uzyskuje na żądanie (wg Wikipedii).