udowanie cyberbezpieczeństwa państwa powinno się odbywać na różnych poziomach, jednak przedstawiciele zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, coraz częściej zwracają uwagę, że najsłabszym ogniwem jest człowiek. Dobrym kierunkiem jest zatem nie tylko tworzenie eksperckich komórek ds. cyberbezpieczeństwa, ale także cykliczne, choćby godzinne szkolenia wszystkich pracowników w instytucji. W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie, szczególnie administracji publicznej, wdrażaniem programów szkoleniowych i kształceniem kadry w zakresie cyberbezpieczeństwa i tym samym wzrostem ogólnego poziomu świadomości o cyberzagrożeniach. Niewątpliwie, ważne jest także kształcenie całego społeczeństwa poprzez kampanie informacyjne.