rak pieniędzy na rozpoczęcie przygody z biznesem to jedna z głównych barier wskazywanych przez osoby myślące o własnym startupie. Wbrew powszechnie powtarzanym opiniom możliwości finansowania własnej działalności w Internecie jest całkiem sporo.

250 tys. zł dotacji na innowacyjny biznes

Osoby z pomysłem na internetowy start-up może skorzystać z inicjatywy Scale Up. W ramach programu akceleracyjnego autorzy najlepszych projektów mogą pozyskać finansowanie sięgające 250 tys. zł. Oprócz pieniędzy polscy innowatorzy zyskują także dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz eksperckie wsparcie mentorów i praktyków. Weryfikacją pomysłów, przyznawaniem środków oraz pracą z pomysłodawcami zajmują się inkubatory wyłonione 21 listopada przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To one wspólnie ze spółkami Skarbu Państwa, funduszami venture capital/seed przeprowadzą młodych pomysłodawców przez drogę od pomysłu do finalnego produktu z szansami na rynkowy sukces. Lista inkubatorów oraz więcej informacji o programie Scale Up dostępnych jest na stronie www.parp.gov.pl.

Internetowy biznes na platformie

Jedną z możliwości stojącą przed młodymi przedsiębiorcami jest uruchomiony w tym roku program „Platformy startowe”. Dzięki tej inicjatywie autorzy najlepszych projektów mają szansę zdobycia nawet 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozwój innowacyjnej idei. Celem programu jest pomoc w budowie innowacyjnego produktu lub usługi oraz opracowaniu skalowalnego modelu biznesowego. Uczestnikom programu zapewniane jest miejsce do pracy, obsługa księgowa, prawna i doradztwo podatkowe. W programie uczestniczą mentorzy, którzy doradzają jak zbudować zespół, opracować strategię rozwoju i zrealizować zaplanowane cele. W listopadzie zakończył się pilotażowy program obejmujący województwa tzw. Polski wschodniej i pomysłodawcy czekają na kolejne nabory.

E-biznes z aniołem

Anioły Biznesu to osoby fizyczne lub przedsiębiorcy, którzy inwestują w przedsięwzięcia na wczesnym etapie ich rozwoju (w tzw. startupy). W zamian za środki finansowe obejmują udziały w dobrze rokujących projektach z różnych branż. Liczy się dla nich innowacyjny pomysł i kompetentny zespół, który pozwoli osiągnąć oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji. Projekty internetowe bardzo często znajdują finansowanie właśnie dzięki aniołom biznesu. Wystarczy tylko wspomnieć, że bez nich takie firmy jak: Google.com, Amazon.com czy Onet.pl prawdopodobnie nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. Najczęściej inwestują w projekty z branż, w których sami odnieśli sukces. Dzięki temu wnoszą do spółki coś więcej niż kapitał. Działające w Polsce sieci aniołów to: Lewiatan Business Angels, ponadregionalna sieć aniołów PSAB-I , AMBER, Polban, ABAN czy WSAB.

Bezrobotny rozkręca biznes w sieci

Osoba bezrobotna z pomysłem na biznes w sieci po środki może się także udać do urzędu pracy. Powiatowe Urzędy Pracy mogą jednorazowo przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 500% przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w roku 2016 maksymalny poziom wsparcia wynosi dokładnie 24 401,70 zł . Pula przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środków na ten cel wynosiła w tym roku 510 mln zł. Mimo iż mamy końcówkę roku to na kontach bardzo wielu urzędów powiatowych wciąż są środki na ten cel.

Tania pożyczka dla przedsiębiorczych

Jedną możliwości finansowania własnego –biznesu (także internetowego) jest również program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tej inicjatywy młoda firma może pozyskać 80 tys. zł (20 krotność przeciętnego wynagrodzenia) pożyczki na starcie. Środki te muszą zostać zwrócone maksymalnie w ciągu 7 lat. Zastrzyk gotówki dla początkującego przedsiębiorcy oprocentowany poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP a więc obecnie 0,44% w skali roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.wsparciewstarcie.bgk.pl.