Finansowanie wierzytelności eksportowych to podstawowa funkcja faktoringu eksportowego z regresem. Korzystając z usługi faktoringu, zyskuje się komfort w zarządzaniu swoimi finansami, gdyż długie terminy płatności czy opóźnienia w płatnościach od odbiorców nie będą pogarszać płynności finansowej. Faktor wypłaca ok 80 proc. wartości brutto faktury niezwłocznie po jej otrzymaniu w walucie transakcji, a dodatkowo będzie skłonny poczekać na płatność od odbiorcy w przypadku jego opóźnienia. Nominalne terminy płatności mogą sięgać 90 dni a dopuszczalne opóźnienie nawet 60.

Jeżeli finansowanie zagranicznych należności jest uciążliwe, a także istnieje obawa o wypłacalność zagranicznego odbiorcy, przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy. Daje on pewność, że przedsiębiorca nie starci swoich pieniędzy. Będzie miał także pewność, że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiarygodnym, a to dzięki współpracy faktorów zarówno 
z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi jak i firmami faktoringowymi z całego świata.

Kooperacja z zagranicznymi faktorami to sprawdzenie zagranicznego odbiorcy przez instytucję finansową działającą w kraju odbiorcy, mającą z nim bezpośredni kontakt oraz działającą w ramach tego samego systemu prawnego. Instytucje te niejednokrotnie także posiadają bezpośrednie doświadczenie płatnicze we współpracy z danym odbiorcą, gdyż 
w ramach swoich obowiązków podejmują się inkasa i monitorowania spływu należności. Korzyść dla przedsiębiorcy to przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy nawet w 100 proc. Faktoring eksportowy to dla przedsiębiorcy oszczędność 
i wygoda.