Faktoring pozwala zyskać na czasie


To w istocie prosty mechanizm finansowania, którego zalety sprawdzają się zarówno w ciężkich czasach jak i wtedy, gdy koniunktura gospodarcza sprzyja przedsiębiorcom. Jest kilka źródeł tego sukcesu. Każdy, kto prowadzi biznes doskonale zna maksymę, że czas to pieniądz. Podstawową funkcją faktoringu jest błyskawiczna zamiana należności na gotówkę. W czasach, gdy podstawowy termin płatności za towar czy usługę to ponad 30 dni, a w wielu branżach na pieniądze czeka się kilka miesięcy, faktoring pozwala na płynne funkcjonowanie firm. Klient faktora otrzymuje gotówkę już po 24 godzinach po wystawieniu faktury. Tym samym może zapłacić terminowo swoje zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów, czy urzędów państwowych i dzięki temu budować cenną reputację dobrego płatnika czy pracodawcy. Można też udzielić kontrahentom odroczonego terminu płatności bez obaw o funkcjonowanie swojego biznesu. Zyskują zatem obie strony. 

Faktoring to wyjątkowy model oceny ryzyka

Przedsiębiorca, który zwróci się do banku w sprawie finansowania bieżącej działalności za pomocą kredytu obrotowego musi być przygotowany na weryfikację przez bankowy model oceny wiarygodności klienta. Bank skupia się na ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Firmy z zaległościami w urzędach, ze stratą na działalności czy też te nie dysponujące możliwością udzielenia twardych zabezpieczeń w praktyce mają znikome szanse na pozyskanie gotówki na bieżące funkcjonowanie. W tym samym czasie faktoring stosuje unikalny model oceny ryzyka gwarantujący większą dostępność, ale i bezpieczeństwo finansowania. W przeciwieństwie do kredytodawców faktorzy skupiają się na ocenie struktury i jakości portfela odbiorców, 
a także ich dyscypliny płatniczej. 
A zatem patrzą bardziej na potencjał i możliwości firmy, a nie na jej historię. Tym samym faktoring niemal z definicji daje szansę na rozwój biznesu bo premiuje to co wydarzy się w przyszłości. Warto dodać, że klienci spostrzegli, że faktoring doskonale uzupełnia inne źródła finansowania takie jak leasing czy kredyt inwestycyjny. Gotówka 
z faktoringu gwarantuje terminowe spłaty zobowiązań ratalnych wobec banku, czy leasingodawcy. 

Faktoring to większe bezpieczeństwo obrotu

Atrakcyjność faktoringu dostrzegają coraz to nowi gracze. W niepewnych czasach obok zysku liczy się również bezpieczeństwo transakcji. W transakcjach faktoringowych jest ono znacznie wyższe niż w przypadku typowego kredytu obrotowego. Kredyt udzielony został na bazie oceny przeszłości, kondycji finansowej klienta na dany moment. Tymczasem zmiana otoczenia firmy, czy niespodziewana strata zamówień może radykalnie pogorszyć sytuację kredytobiorcy. Finansowanie w postaci faktoringu udzielane jest na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu konkretnej transakcji do sprawdzonego przez faktora klienta. Zabezpieczeniem jest spłata należności, która wpłynie na podstawie dokonanej i udokumentowanej transakcji. 
A zatem i klient faktora jak i sam faktor mogą być spokojni, że pieniądze wpłyną na konto.