O popularności tej usługi decyduje łatwość w dostępie do środków na bieżącą działalność. Na skorzystanie z tej formy finansowania decydują się nie tylko duże spółki, ale także mniejsze podmioty. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej postrzegają faktoring jako skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem obrotów handlowych, a co za tym idzie – w zwiększaniu ich płynności finansowej. Ofertą tą najbardziej zainteresowane są podmioty z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Firmy działające na tych rynkach najtrafniej rozpoznają faktoring nie tylko jako źródło finansowania, ale także sposób na zniwelowanie ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów.

Przedsiębiorcy działający na polskim rynku powierzyli firmom faktoringowym w 2016 r. wierzytelności o łącznej wartości 158 mld zł. To o 20 proc. więcej niż w roku poprzednim. Dynamika wzrostu tego rynku utrzymuje więc w dalszym ciągu poziom dwucyfrowy. Coraz bardziej popularny staje się faktoring pełny, a więc ten, który zapewnia oprócz finansowania, także zabezpieczenie przed ryzykiem braku zapłaty, co w zmiennym otoczeniu rynkowym jest dla przedsiębiorców bardzo ważne. Stanowi on już ponad 50% wszystkich obrotów na rynku i wszystko wskazuje na to, że nadal będzie rósł.

Z faktoringu w Polsce korzysta dziś blisko 8 tys. przedsiębiorstw. Firmom świadczącym tego typu usługi rocznie przybywa 16 proc. klientów. W ostatnim roku sfinansowały one ponad 7 mln faktur, na kwotę średnio 21 tys. zł. Eksperci obserwują wzrost obrotów firm faktoringowych z dotychczasowymi klientami, co niezbicie dowodzi, że przedsiębiorcy korzystający już wcześniej z tego rozwiązania doceniają jego zalety i przedstawiają kolejne faktury. Dzięki temu mają niemal natychmiastowy dostęp do finansowania, a środki mogą otrzymać nawet w dniu wystawienia faktury.

Wraz z rozwojem biznesu, wzrostem sprzedaży, a co za tym idzie – liczby i wartości wystawionych faktur, przedsiębiorcy mogą korzystać z rosnącej puli środków. Podnosi to ich konkurencyjność na rynkach, na których działają. Są bowiem w stanie wydłużyć czas na zapłatę za usługi swoim kontrahentom. Jednocześnie dzięki łatwo i szybko uzyskanym środkom, przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców poszukujących trwałych źródeł finansowania, niezależnie od koniunktury panującej na rynku. Wzrost zainteresowania tą usługą obserwowany jest od wielu lat. Mimo osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w ostatnim roku, przedsiębiorcy w dalszym ciągu chętnie sięgali właśnie po faktoring.

Poziom rozwoju rynku faktoringu w Polsce, mierzony udziałem wartości obrotów firm świadczących te usługi w PKB, jest porównywalny do średniej europejskiej (ok. 10%). Świadczy to o dojrzałości tego sektora w naszym kraju. Wśród ekonomistów panuje przekonanie, że polskie PKB na koniec 2017 r. będzie o ponad 3 proc. wyższe niż przed rokiem. Głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja, a dodatkowy pozytywny impuls będzie stanowiło spodziewane odbicie w inwestycjach. Oba te zjawiska będą sprzyjały rozwojowi biznesu firm korzystających z faktoringu, a w efekcie – dalszemu wzrostowi tego sektora w Polsce.