Ważna zmiana w systemie emerytalnym nastąpi już 1 lipca 2019 r. Duże firmy jako pierwsze staną się uczestnikami nowego systemu, wdrażając Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).


 

ybór firmy prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe będzie z pewnością jednym z kluczowych zadań, jakie będą czekały działy HR, związki zawodowe i zarządy w 2019 r. Na co zwrócić uwagę wybierając partnera spośród instytucji oferujących prowadzenie programów PPK?

PPK jest jedną z najważniejszych zmian na rynku finansowym w Polsce w ostatnich latach. Dlatego tak ważne, abyśmy dobrze przygotowali się do wyboru firmy, której powierzymy zarządzanie pieniędzmi naszych pracowników. Wybierając partnera do PPK, skupiłbym się na dwóch kwestiach. Pierwsza z nich to doświadczenie i stabilność firmy, czyli poczucie pewności, że instytucja finansowa podoła realizacji tego wieloletniego planu. Co ciekawe, najwięcej osób biorących udział w badaniu Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazało zakłady ubezpieczeń na życie jako instytucje najbardziej godne zaufania. Warto brać tę opinię pod uwagę.

Druga kwestia to doświadczenie w skutecznym, długofalowym zarządzaniu aktywami. Pamiętajmy, że w perspektywie lat, będziemy rozmawiali o milionach złotych naszych pracowników. Ważne, aby były inwestowane przez firmę, która sprawdziła się w praktyce i ma przykłady długoletnich produktów inwestycyjnych, gdzie środki lokowane są bezpośrednio w papiery wartościowe.

Wspomniał Pan o stabilności instytucji finansowej. Jakie czynniki uznałby Pan za wiarygodne?

Wspomniałem o niej z jednego, ale jednak bardzo ważnego powodu. PPK jest projektem rozpisanym na wiele lat. Pracownicy, którzy mają obecnie np. 30 lat, będą korzystać z zebranych środków po ponad kolejnych 30. Dlatego tak ważne są mocne fundamenty instytucji finansowej, z którą decydujemy się współpracować. Czynniki, które brałbym pod uwagę, to z pewnością ratingi firm międzynarodowych. Dla przykładu, Warta posiada rating na poziomie A+ z perspektywą stabilną według S&P. To najwyższy poziom na polskim rynku, uzyskany m.in. dzięki wiarygodności finansowej właściciela Warty, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Niemczech.

Jakie jeszcze kwestie Pana zdaniem są istotne przy wyborze instytucji?

Wspomnieliśmy już o doświadczeniu w zarządzaniu funduszami. Na tym polega główne zadanie firmy prowadzącej PPK, dlatego warto sprawdzić, jak dotychczas firmy radziły sobie z tym zadaniem. Brałbym pod uwagę jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, jakie jest doświadczenie potencjalnego partnera we współpracy z dużymi firmami. Ten know-how z pewnością będzie przydatny w skutecznej realizacji tego projektu. Taka firma efektywniej będzie radziła sobie z określaniem potrzeb klienta i odpowiadaniem na nie. Firmy takie jak np. Warta, która obsługuje ponad 5 mln klientów, w tym 720 tys. pracowników i ich rodzin, korzystających z ochrony w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, dają większą gwarancję komfortowej współpracy. Jednym z przykładów mogą być systemy informatyczne do obsługi programów. Doświadczenie zdobyte przy obsłudze ubezpieczeń grupowych zapewnia wysoką jakość oferowanych rozwiązań.

Ciekawym rozwiązaniem jest również kwestia ponadstandardowej oferty. Dla przykładu, PPK Warty nie tylko pomaga gromadzić kapitał na przyszłość, ale zapewnia również, bez dodatkowych formalności, ochronę w postaci ubezpieczenia na życie dla pracowników. To niesie dodatkową korzyść dla osób odkładających na emeryturę w ramach tego systemu.