becne rozwiązania zastosowane w prawie polskim stanowią, że cesja wierzytelności może się odbywać bez ograniczeń, chyba że sprzeciwia się to ustawie lub umowie zawartej między stronami stosunku gospodarczego. Jednak wprowadzenie zakazu cesji w umowach, w praktyce stanowi istotną barierę ograniczającą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwość ograniczenia prawa zbycia wierzytelności w umowach handlowych jest szczególnie wykorzystywana w przypadkach, gdy partnerzy mają nierówną pozycję negocjacyjną. Przykładem są relacje małych dostawców z dużymi odbiorcami, np. sieciami handlowymi, generalnymi wykonawcami budowlanymi. Małe firmy, chcąc za wszelką cenę zdobyć klienta, akceptują narzucony przez niego standard umowy handlowej, w której zawarte są paragrafy ograniczające możliwość zbycia wierzytelności. Coś, co w dniu zawarcia kontraktu jest nieistotnym aspektem, po chwili może stać się dużym ograniczeniem w jego realizacji. W szczególności, gdy mały dostawca ma narzucony przez dużego odbiorcę długi termin płatności. W takim przypadku brak możliwości zbycia wierzytelności może stać się problemem.

Firmy będące w takiej sytuacji nie mogą wykorzystać aktywów w postaci faktury na zdobycie finansowania. Nie mogą skorzystać z usługi faktoringu, która poza usługą samego finansowania dałaby pewność zapłaty, nawet gdy odbiorca zbankrutuje lub ma problemy z płynnością.

Żadne rozwiązanie pośrednie nie rozwiązuje problemu przedsiębiorcy, jakim jest zakaz cesji w umowie handlowej.

Pozostają im tylko kredyty obrotowe, zabezpieczone innymi częściami majątku przedsiębiorcy, gdzie dostęp do tego typu finansowania jest mocno ograniczony.

W Faktorii postanowiliśmy wesprzeć się wiedzą na temat potrzeb i problemów naszych klientów, aby zbudować produkty, które poprawią komfort przedsiębiorców i dadzą im informację o kondycji finansowej odbiorcy. Podczas warsztatów współtworzenia, przeprowadzonych z grupą naszych klientów, zbudowaliśmy produkt, który daje możliwość szybkiej weryfikacji odbiorcy. Przedsiębiorca, chcąc mieć wiedzę na temat odbiorcy, składa zapytanie przez stronę www.faktoria.pl. W odpowiedzi dostaje informację, czy odbiorca jest firmą akceptowalną dla Faktorii. W ramach rozszerzenia tej usługi, klient może zamówić szczegółowy raport o odbiorcy, a nawet analizę opartą na danych finansowych przygotowany przez zespół ds. Ryzyka, który jest w stanie przełożyć język finansowy na język przysłowiowego „Kowalskiego”. Jednakże żadne rozwiązanie pośrednie nie rozwiązuje problemu przedsiębiorcy, jakim jest zakaz cesji w umowie handlowej. W dobie zbliżającej się recesji, takie ograniczenie może stać się „być albo nie być” dla niejednego przedsiębiorcy.