Rozwiązanie ubezpieczeniowe, które jeszcze kilka lat temu zarezerwowane było dla dużych korporacji, ma szansę wkrótce stać się standardowym rozwiązaniem także w przypadku mniejszych firm. Polisy grupowe wiążą się oczywiście z kosztami, jednak odpowiedzialni pracodawcy traktują je nie tylko jako wydatek, ale przede wszystkim jako inwestycję. Inwestycję, która przynosi wymierne korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom.

Najczęściej wymienianą zaletą rozwiązań grupowych jest łatwy dostęp do opieki medycznej,  w tym: duża baza lecznic, szybkie terminy wizyt u lekarzy specjalistów oraz bezpłatne badania laboratoryjne i diagnostyczne. 
W ostatnich czasach pojawiły się produkty oferujące świadczenia szpitalne, czyli zabiegi operacyjne.  W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie daje także możliwość przeprowadzania akcji profilaktycznych i szczepień oraz objęcia ochroną rodzin pracowników.

Objęcie ofertą świadczeń z zakresu medycyny pracy oraz ułatwienie pracownikom dostępu do profilaktyki, diagnostyki i terapii, szybkiego dostępu do procedur szpitalnych przekładają się także na ich lepszy stan zdrowia oraz zmniejszenie poziomu absencji. To z kolei oznacza dla firmy niższe koszty i większą produktywność. Mówiąc wprost: pracownicy mniej chorują i lepiej pracują. Ubezpieczenie grupowe są także czynnikiem motywacyjnym – pracownicy chętniej wiążą swoją karierę zawodową z firmą, co z kolei umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z rotacją pracowników. Firmy, które oferują coś więcej niż „gołą” pensję są znacznie lepiej postrzegane na rynku pracy, przez co są w stanie przyciągnąć wartościowych kandydatów.

Kolejną korzyścią są niskie koszty ubezpieczeń grupowych (standardowy pakiet można wykupić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie za pracownika). Ich zaletą jest także brak indywidualnej oceny ryzyka, brak konieczności wypełniania indywidualnych ankiet medycznych oraz uniezależnienie składki od stanu 
zdrowia poszczególnych osób.

Ubezpieczenia na życie

Niezależnie od tego, w jakiej branży działa firma, w trakcie pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie pracodawcy powinni pomyśleć o bezpieczeństwie i swojego pracownika i jego najbliższych. Takie gwarancje dają grupowe ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia NNW. W razie śmierci ubezpieczonego, jego rodzina nie pozostanie bez środków do życia, natomiast w razie wypadku, określone w umowie świadczenia otrzymuje pracownik. Każdy pracodawca, który zdecyduje się na taką ochronę dla swoich pracowników, powinien dokładnie prześledzić dostępne na rynku oferty 
i rozsądnie wybrać polisę. Odpowiedni zakres ochrony dla pracowników jest znacznie ważniejszy, niż cena produktu.