MŚP muszą jednak postawić na innowacyjność we wszystkich obszarach funkcjonowania.  Bez innowacyjności nie będzie też konkurencyjności. Z opublikowanego niedawno przez Komisję Europejską rankingu innowacyjności europejskich gospodarek wynika, że kryzys wciąż odciska swoje piętno na działaniach europejskiego biznesu w sferze innowacji. W komentarzach do rankingu wskazuje się, że jednym z najważniejszych działań, które mogą ożywić wzrost gospodarczy w Europie jest zachęcenie sektora MŚP do inwestowania w innowacyjność firm. KE zwraca uwagę tu m.in. na ułatwienie dostępu do finansowania ale, uzupełniając, wzrost innowacyjności powinien dotyczyć także innych obszarów funkcjonowania firmy. Od dłuższego czasu zarówno na polskim jak i na europejskim gruncie pracuje się nad stworzeniem katalog najważniejszych obszarów wsparcia dla sektora MŚP, który stanowi ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i oferuje ponad 67 proc. miejsc pracy w Unii.

Efekty tych prac sformułowano w postaci „pięciu filarów rozwoju i przetrwania małych przedsiębiorstw w UE”, które stanowią ramę dla europejskiej polityki odnośnie MŚP. Przede wszystkim jest to wspomniany wcześniej łatwiejszy dostęp do finansowania – MŚP nadal potrzebują rozwiązań ułatwiających im dostęp do źródeł finansowania inwestycji rozwojowych. Tymczasem kolejne badania wskazują, że wiele firm wciąż boryka się z problemem dostępu do kapitału. Jednym z problemów jest tutaj także nieznajomość, albo nieufność w stosunku do korzystania z nowoczesnych form finansowania, takich jak leasing czy faktoring.

Kluczowa dla rozwoju sektora będzie internacjonalizacja, czyli rozszerzanie działalności poza granice. Z badania przeprowadzonego kilka lat temu na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że firmy działające poza UE lepiej sobie radzą – są bardziej innowacyjne, wprowadzają więcej nowych produktów. Z analiz przeprowadzonych na zlecenie KE wynikało również, że 25 proc. MŚP oprócz działalności krajowej prowadzi działalność w przynajmniej jednym innym kraju UE. Tych, które działają poza UE, jest zaledwie 13 proc.

Trudno też myśleć o rozwoju MŚP bez odpowiedniego wsparcia dla potencjalnych przedsiębiorców. Promocja przedsiębiorczości to nie tylko szansa na rozwój sektora, ale skuteczny sposób walki z jednym największych problemów Europy, jakim jest wysokie bezrobocie wśród młodych.

Kolejnym filarem rozwoju sektora MŚP jest dobre prawo i przyjazna administracja. Mimo znacznych postępów, przedsiębiorcy w całej Europie wciąż narzekają na zbyt duże obciążenia administracyjne oraz nieprecyzyjne przepisy. złe prawo.

Wzrost gospodarczy wymaga więcej wykwalifikowanych przedsiębiorców i pracowników. Szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji biznesowych przedsiębiorców to kolejny obszar, w którym MŚP potrzebują solidnego wsparcia.

Sektor MŚP jest szczególnie bliski Krajowej Izbie Gospodarczej, która już od 25 lat wspiera go we wszystkich obszarach działalności. Inicjujemy kontakty zagraniczne polskich firm, szkolimy przedsiębiorców, dbamy o ich dobry wizerunek i reprezentujemy w kontaktach z administracją państwową. W ostatnich latach postawiliśmy mocny akcent na wspieranie innowacyjności polskich firm widząc, że to jedna skuteczna droga do wzrostu konkurencyjności gospodarczej i dalszego rozwoju naszego kraju. Innowacyjność rozumiemy szeroko – jako poszukiwanie nowych idei, nowych rozwiązań, nowych rynków, nowych klientów. Zależy nam, aby jak najwięcej polskich małych i średnich firm podążało tą drogą.