2017r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł, co oznacza 15,7 proc. dynamikę sektora r/r. Jak pokazują badania Komisji Europejskiej, zamiar skorzystania z leasingu w Polsce deklaruje 60 proc. właścicieli małych i średnich firm. Jest to trzeci najwyższy wynik w Europie, przy średniej europejskiej na poziomie 48 proc.

Zgodnie z wynikami badania SAFE, opublikowanego pod koniec 2017r. przez Komisję Europejską, dla 60 proc. polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania inwestycji. Jednocześnie rozważają oni skorzystanie z tego instrumentu w przyszłości. Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują natomiast, że największą, bo ok 71 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,5 proc. stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni – 0,5 proc. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.

 

 

W 2017r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane w trzech głównych kategoriach rynku: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t (+21,9 proc. dynamika r/r), maszyn i innych urządzeń, w tym IT (+20,4 proc. dynamika r/r) oraz nieruchomości (+26,5 proc. dynamika r/r). Interesująco wygląda zestawienie wartości inwestycji sfinansowanych przez firmy leasingowe oraz przez banki. Na koniec 2017r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 119,3 mld zł była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (127,0 mld zł).

Nasze prognozy pokazują, że przedsiębiorcy mogą liczyć na podobny poziom finansowania w bieżącym roku. Uważamy, że dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 15,1 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Co istotne, struktura wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 powodują, że finansowanie maszyn staje się głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej.

 

 

Ambitne cele na kolejne lata

W naszych planach nie ograniczamy się do perspektywy jednego roku. Przygotowując strategię działania Związku Polskiego Leasingu na trzy kolejne lata, doszliśmy do wniosku, że najistotniejszymi kierunkami rozwoju branży leasingowej będą: digitalizacja procesu leasingowego, rozwinięcie projektów badawczych oraz otwarcie się na nowe trendy w zakresie kluczowego dla rynku obszaru tj. motoryzacji.

W ramach pre-konsultacji rządowych w zakresie cyfryzacji, zgłosiliśmy postulat wprowadzenia alternatywnego do papierowej, sposobu zawierania umowy leasingu. Dzisiaj każda umowa leasingowa musi być podpisana przez klienta w formie papierowej, co wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego. Uważamy, że wprowadzenie e-leasingu wpłynie na wzrost konkurencyjność branży, a klienci zyskają wygodny kanał dostępu. Równie istotne będą dla nas projekty badawcze, które pokażą rolę branży leasingowej w finansowaniu polskiej gospodarki i przedsiębiorstw.