Zaradzić temu może ubezpieczenie grupowe, które zniweluje skutki finansowe niefortunnego zdarzenia. Objęcie pracowników taką ochroną przyczynia się też do zwiększenia atrakcyjności miejsca pracy. Polisa może być bowiem elementem budowania dobrych relacji i dodatkowym bodźcem motywującym pracowników, których najbliżsi zyskują gwarancję stabilizacji i pewniejszej przyszłości finansowej.

Jakie ubezpieczenie najlepsze?

Oferta produktowa ubezpieczycieli jest szeroka i skierowana zarówno do dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż, w tym tych obciążonych szczególnym ryzykiem. Dzięki temu można łatwo wybrać wariant dopasowany do charakteru i specyfiki naszej firmy. W przypadku firm zatrudniających poniżej 5 pracowników oferta może być nieco zawężona, dlatego należy upewnić się, czy dane towarzystwo jest w stanie zaoferować nam polisę odpowiadającą potrzebom ubezpieczeniowym. Na początkowym etapie poszukiwania polisy powinniśmy podjąć decyzję o wyborze zakresu ochrony, jaki chcemy zapewnić naszym pracownikom, by uchronić ich od niemożności zarabiania. Do wyboru mamy program ochronny lub oszczędnościowo-inwestycyjny. Oprócz pakietu podstawowego, istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Przykładowo, możemy nabyć polisę na życie, która zapewnia finansową rekompensatę bliskim pracownika w razie jego śmierci. Pracodawca może rozszerzyć zakres ochrony takiej polisy o grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Daje ono ochronę nie tylko w czasie pracy, ale również w drodze do jak i po wyjściu z biura, a świadczenie jest wypłacane przez ubezpieczyciela, gdy pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek nagłego zdarzenia. Jeśli obowiązki sprawiają, że nasi pracownicy spędzają dużo czasu w delegacjach, to warto również rozważyć ubezpieczenie ich podróży służbowych, gdyż wówczas wzrasta ryzyko ewentualnego wypadku drogowego. Przy wyborze polisy powinniśmy również zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, określającą wysokość odszkodowania, które otrzyma rodzina pracownika w przypadku tragicznego w skutkach zdarzenia. Pracodawca może również sięgnąć po polisę medyczną, która umożliwia pracownikom bieżące korzystanie z usług prywatnej opieki medycznej. Za dodatkową opłatą pracownicy mogą objąć ochroną medyczną również swoich bliskich.

Programy emerytalne

Myśląc o produktach dających pracownikom korzyści w dłuższej perspektywie warto zwrócić uwagę na oferowane przez zakłady ubezpieczeń programy emerytalne. Ich głównym atutem z punktu widzenia pracownika jest możliwość uzyskiwania wyższego świadczenia emerytalnego. Co więcej, pracownik może wybrać indywidualną strategię gromadzenia środków w zależności od konstrukcji danego programu oszczędzania, w którego kosztach partycypuje pracodawca.

Wybór ubezpieczenia grupowego dla pracowników jest zatem szeroki i obejmuje różne warianty. Dlatego wybór polisy powinna poprzedzać dogłębna analiza warunków i zakresu ochrony pod kątem faktycznych potrzeb pracowników oraz charakteru działalności naszego przedsiębiorstwa.