onkurencja wymusza elastyczność nie tylko w ofercie, ale także w podejściu do terminów płatności. Dla klienta im dłuższy czas na zapłacenie faktury, tym lepiej. To zaś blokuje przedsiębiorcy dostęp do środków. Z pomocą przychodzi faktoring.

Faktoring jest wygodnym sposobem na pozyskiwanie środków na finansowanie działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów.

W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar, przedsiębiorca ma zablokowane środki. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków.

Faktoring sporej części przedsiębiorców wydaje się usługą skomplikowaną, a przez to niedostępną. Nic bardzie mylnego. Usługa gwarantuje natychmiastowy dostęp do gotówki. Można ją otrzymać nawet w dniu wystawienia faktury. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki temu zyskuje na popularności i stała się najszybciej rozwijającą się usługą finansową.

Wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że faktoring jest wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. To mit. Skala prowadzonej działalności nie ma znaczenia. Usługa jest wprawdzie oferowana częściej firmom, które prowadzą pełną księgowość. Jednak już od dawna są na rynku dostępne rozwiązania dla małych podmiotów.

Bywa, że faktoring jest kojarzony z kredytem. Tymczasem usługi te mogą być wykorzystane równolegle i nawzajem się uzupełniać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy korzystali zarówno z kredytowania, jak i z faktoringu – dla zapewnienia bieżącej płynności.

Aby skorzystać z kredytu firma musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej, mieć za sobą kilka lat stabilnego funkcjonowania i dysponować dobrej jakości zabezpieczeniami. Aby skorzystać z faktoringu nie trzeba spełniać takich warunków. Ważne są jednak trwałe relacje biznesowe z kontrahentami i udokumentowane należności. Ocenia się ich jakość oraz dywersyfikację biznesu.

Przedsiębiorcy utożsamiają faktoring z windykacją należności. Niesłusznie. Firmy faktoringowe oferują m.in. obsługę bez regresu, dzięki czemu przejmują od klientów ryzyko płatnicze i sytuacja ekonomiczna partnera biznesowego przedsiębiorcy staje się ich sprawą. Windykacja należności jest natomiast usługą składającą się z wielu elementów, które w faktoringu nie występują, jak choćby postępowanie egzekucyjne czy obrót wierzytelnościami.

Faktoring przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści. Oferuje dostęp do środków na bieżącą działalność, przejmuje ryzyko biznesowe i jest łatwy w uzyskaniu. Do jego najważniejszych zalet należą:

1. podniesienie elastyczności w podejściu do terminów płatności – czas, jaki przedsiębiorca może dać swoim kontrahentom na zapłatę może zostać znacznie wydłużony, co wpływa na wzrost składanych u niego zamówień,

2. motywowanie kontrahentów do regulowania zobowiązań – partnerzy biznesowi przedsiębiorcy są powiadamiani o tym, że korzysta on z faktoringu; z analiz wynika, że stają się dzięki temu znacznie bardziej zdyscyplinowani w podejściu do płatności,

3. podniesienie płynności finansowej – dzięki łatwo i szybko uzyskanym środkom, przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania.