Mimo, że odsetek przedsiębiorstw, które korzystają z produktów bankowych w celu finansowania swojej działalności z roku na rok rośnie, to jednak jest on znacznie niższy od średniej Unijnej. Często, mimo posiadanej zdolności kredytowej, przedsiębiorcy nie decydują się na pozyskanie kapitału zewnętrznego.

Przedsiębiorstwo zakładamy z własnych oszczędności

Jak pokazują prowadzone badania i analizy kapitał na założenie własnej firmy w Polsce zazwyczaj pochodzi z środków własnych lub oszczędności rodziny. Finansowanie biznesu kredytem nie jest częstą formą rozwoju, chociaż pewna grupa przedsiębiorców start biznesu w określonym zakresie finansuje z środków pożyczonych. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na niektóre przedsięwzięcia związane z innowacyjnymi projektami – te zazwyczaj rozpoczyna się głównie od pozyskania finansowania zewnętrznego w tym z środków pochodzących od banku. W innych przypadkach przedsiębiorcy używają kredytu wtedy gdy jest dodatkiem do posiadanych lub zgromadzonych zasobów własnych. Niewątpliwie korzyścią takiego rozwiązania jest zminimalizowanie strat w przypadku niepowodzenia biznesu jednak z drugiej strony możliwości rozwojowe takiego przedsięwzięcia są zazwyczaj silnie ograniczone. Kredyt pozwala na uzyskanie efektu dźwigni to znaczy, że przy pewnym zastrzyku ekonomicznym projekt może być zrealizowany szybciej bądź w większej skali, która gwarantuje większy sukces ekonomiczny.

Zdolność i historia kredytowa

Przedsiębiorcy prowadzący już biznes i planujący rozwijać swoją działalność dzięki pozyskanej linii kredytowej muszą mieć odpowiednią zdolność oraz historię kredytową. W pierwszym przypadku zdolność kredytowa ściśle związana jest z wpracowanym regularnie zyskiem. Przedsiębiorca może bez większych trudności sam obliczyć własną zdolność kredytową, jednak musi pamiętać by nie popadać w zbytni optymizm co do oczekiwanych przyszłych zysków lub by nie zaniżać kosztów prowadzonej działalności. Banki różnie oceniają naszą zdolność kredytową dlatego gdy bank odrzuci wniosek kredytowy przedsiębiorca może zawsze udać się do innego banku. Odrzucenie wniosku w kolejnych bankach powinno być sygnałem ostrzegawczym. Pamiętajmy również, że kredyty przede wszystkim powinien być przeznaczony na rozwój a nie regulowanie bieżących zobowiązań.

Drugi istotny element a więc – wiarygodność kredytowa jest związana z posiadaniem dobrej historii kredytowej. Historia kredytowa to obraz naszych relacji z bankami. Bank w którym ubiegamy się o kredyt analizuj informacje nie tylko w zakresie obecnie regulowanego zadłużenia ale także danych historycznych. Nieuregulowane lub nieterminowo spłacane należności mogą zadecydować o odrzuceniu wniosku kredytowego. Walory takie jak posiadanie odpowiedniego doświadczenia w prowadzaniu biznesu, zabezpieczenie kredytu, czy racjonalnie opracowany biznesplan mogą okazać się niezbędne w procesie opiniowania kredytu.

W przypadku krótkotrwałych problemów finansowych niekiedy łatwiej jest ubiegać się o zwykły debet na rachunku czy kredyt na karcie. Banki oferują wiele produktów które pozwalają poprawić płynność przedsiębiorstwa. Może się okazać więc, że lepszą formą wsparcia inwestycji jest leasing czy factoring. W przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń warto także aplikować o poręczenia i gwarancje kredytu.

Niemal wszyscy przedsiębiorcy mają zaufanie do Banku

Przedsiębiorcy, którzy w szerszym zakresie korzystają z produktów finansowych raczej dobrze oceniają banki działające w Polsce, jak i banki z którego usług korzystają. Jak wynika z badania TNS Global najwyższe oceny banków formułowane są przez średnie firm. Niemal wszyscy przedsiębiorcy mają zaufanie do Banku z którego korzystają oraz do pracownika banku, który ich zazwyczaj obsługuje. Bank godny zaufania to w opinii przedsiębiorców bank, który jest szczery i uczciwy, nie ukrywa nic przed klientem. Poza tym, traktuje klienta po partnersku, działa według przejrzystych i zrozumiałych zasad, a obsługa jest kompetentna. Zdecydowana większość firm korzysta również z bankowości internetowej, a co trzecia korzysta z bankowości mobilnej.