Franczyza w Polsce

Znamy już odpowiedź na pytanie, kto w Polsce nie tylko oferuje franczyzę lub chce rozwijać się w ten sposób, ale zbudował rzeczywiście działającą sieć partnerską. W dotychczasowych analizach pojawiają się różne liczby, na ogół mocno przeszacowujące rynek franczyzy. ARSS dogłębnie zbadała wszystkie segmenty rynku. Na podstawie informacji zebranych podczas rozmów zarówno z firmami, które dopiero zaczynają budować swoje sieci partnerskie, jak i z tymi, którzy franczyzę mają od lat udało się oszacować, że obecnie w naszym kraju działa blisko 500 sieci franczyzowych.

Badając rynek pod kątem działających systemów franczyzowych, wyłoniliśmy te firmy, które nie tylko przygotowały ofertę franczyzy i poinformowały o tym rynek (np. za pomocą firmowej strony internetowej, reklamy w wydawnictwach branżowych czy poprzez uczestnictwo w targach), ale rzeczywiście pozyskały franczyzobiorców.

Niestety częstą praktyką jest próba znalezienia licencjobiorcy… zanim jeszcze oferta franczyzy zostanie przygotowana i wdrożona. Jest to swoista próba badania rynku przez przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju firmy poprzez franczyzę. Próbują sprawdzić tym samym, czy ktoś będzie nią zainteresowany. To w dużej mierze tłumaczy rozbieżność podanej na początku tego raportu liczby sieci franczyzowych z liczbami, które funkcjonują w przestrzeni medialnej (niektóre źródła podają nawet dwukrotnie większą liczbę sieci franczyzowych). My pod uwagę wzięliśmy firmy, które rzeczywiście zbudowały stabilną sieć, opartą na sprawdzonym know-how, a nie jedynie podjęły taką próbę.

Jest też grupa firm, które informują, że mają w swojej ofercie franczyzę, ale nie mają choćby jednego działającego oddziału partnerskiego. Deklarują natomiast, że prowadzą, mniej lub bardziej zaawansowane, rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami, które mają zaowocować podpisaniem umowy franczyzy. Ze względu na metodologię nie włączyliśmy tych firm do przedstawionej liczby działających systemów franczyzowych. Poczekamy, aż rynek zweryfikuje ich plany.

O stałych dochodach ze sprzedaży licencji franczyzowej myśli wielu przedsiębiorców. Paradoksalnie, taki zamiar miewają nawet ci, którzy zamiast wypracowanego know-how mają do zaoferowania jedynie niczym niesprawdzony „wyjątkowy” pomysł na biznes. Znamy przykłady marek dobrze rokujących pod względem potencjału rozwoju franczyzy, którym nie udało się jednak pozyskać ani jednego franczyzobiorcy.

W tych branżach popularność franczyzy wzrośnie

Według specjalistów Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych w 2016 roku na rynku franczyzy będzie panować trend konsolidacji. Tendencja przyłączania się do sieci o silnej pozycji rynkowej będzie dominować w sektorze sieci handlowych (na rynku aptek, sklepów spożywczych i odzieżowych), w niektórych kategoriach z segmentu edukacji (szkoły językowe), usługach (rosną tu m.in. sieci kurierskie) oraz w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym i pośrednictwie usług turystycznych. Konsolidacja w tych segmentach jest wynikiem oczekiwań przedsiębiorców poszukujących gotowych i sprawdzonych rozwiązań biznesowych, możliwości negocjacji korzystnych cen i współpracy z rozpoznawalną marką.