Chciałbym zwrócić uwagę na często mylnie pojmowane w małych firmach pojęcie oszczędności, ponieważ sprowadza się je głównie do cięcia wszelkich kosztów, a najczęściej do zwalniania pracowników, dążąc do ograniczenia działalności w kryzysowych czasach, aby jakoś przetrwać. Tymczasem okresy spadków i wzrostów przeplatają się coraz szybciej a po każdym z nich mamy do czynienia z inną rzeczywistością. Przeżywają i rozwijają się te firmy, które potrafią wykorzystać okresy kryzysu na dostosowanie się do nowych wyzwań i wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej, co nie polega na przeczekiwaniu, aby dalej działać po staremu, ale na przeprowadzeniu takich zmian, aby po kryzysie być przystosowanym i lepszym od konkurencji.

Przykładem jest pojmowanie energooszczędności w przedsiębiorstwach, ponieważ często sprowadza się ją wyłącznie do cięcia kosztów związanych ze zużyciem energii poprzez wyłączanie maszyn lub urządzeń czy ograniczanie produkcji lub działalności. Tymczasem chodzi tu optymalizowanie zużycia energii i zwiększanie efektywności energetycznej, także z udziałem nowych technologii czy rozwiązań, co w efekcie prowadzi do rozwoju firmy i możliwości zwiększania produkcji przy mniejszym zużyciu energii.

Ta sama filozofia, czyli osiąganie  więcej za mniej, powinna być stosowana we wszystkich obszarach działań firmy, bo wszędzie istnieją możliwości optymalizacji kosztów bez konieczności zwijania działalności. Takie rozwiązania nazywa się dzisiaj inteligentnymi. Energooszczędność połączoną ze stosowaniem systemów zarządzania energią i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej określa się mianem „inteligentnej energii”. I tak niektóre energochłonne przedsiębiorstwa podejmują wytwarzanie energii na własny użytek. To rozwiązanie pozwala chociaż częściowo neutralizować nieuchronnie rosnące ceny energii.

Inną formą generowania oszczędności w firmie jest korzystanie z usług leasingu. Takie rozwiązanie jest korzystne dlatego, że dostajemy nowy sprzęt lub auto, którym będziemy się poruszać w przedsiębiorstwie za stosunkowo niewielkie pieniądze. Dodatkowo, praktycznie wszelkie koszty leasingu potraktujemy jako koszty uzyskania przychodu, co dla przedsiębiorcy jest bardzo korzystne.

Najciekawszą formą oszczędności dla mikro oraz małych firm wydają się usługi telekomunikacyjne. Dzięki obecnym na rynku pakietom, które zawierają w swoim składzie wszelkie potrzebne narzędzia do prowadzenia biznesu, tj. np. internet, telefon oraz telewizję (mam na myśli programy kierowane do biznesu) można w rozliczeniu rocznym sporo zaoszczędzić. W parze z ceną powinna iść jakość oferowanych usług. Warto zwrócić uwagę na szybkość oferowanego łącza internetowego, które w biznesie opierającym się na pracy w sieci może zaoszczędzić dużo czasu, a jak wiemy czas to pieniądz. Inną kwestią wartą uwagi jest sekundowe naliczanie połączeń oraz bezpłatne połączenia w tej samej sieci. Ciekawym dodatkiem w pakietach są często usługi hostingowe na preferencyjnych warunkach, tj. np. wirtualny dysk w chmurze dostępny z każdego miejsca na świecie. Każda z tych usług pozwoli zaoszczędzić nasz cenny czas i pieniądze.

Z każdym rokiem rośnie rynek firm wyspecjalizowanych w świadczeniu usług takich jak obsługa kadrowo-płacowa, finansowa, logistyka itp., co sprawia że maleje ich koszt i wielu przedsiębiorstwom coraz bardziej opłaca się zlecać te usługi na zewnątrz, a koncentrować się na swojej specjalistycznej działalności. Małe firmy mogą łączyć się dodatkowo w klastry, w ramach których prowadzone są na ich rzecz działania, których w pojedynkę nie mogłyby sfinansować np. prace badawczo-rozwojowe.

Do ograniczenia kosztów prowadzą usprawnienia w organizacji i zarządzaniu oraz wprowadzanie do sfery zarządzania tych działań, którymi wcześniej zarząd firmy się bezpośrednio nie zajmował. Wszelkie działania zarządcze wspomagają dziś systemy informatyczne na różnych poziomach zaawansowania. Chcę podkreślić, że każda nawet najmniejsza firma może zmniejszyć koszty operacyjne od kilku do kilkunastu procent bez ponoszenia kosztów czy nakładów inwestycyjnych, a tylko poprzez konsekwentne zarządzanie.