ozwój rynku leasingu możliwy dzięki małym firmom

Rok 2017 jest piątym z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju rynku leasingu. Dane opublikowane przez ZPL po III kwartałach 2017 roku mówią o niemal 13 proc. dynamice rynku.

 

 

Dla przypomnienia: po I półroczu 2017 wartość aktywnego portfela, tj. inwestycji finansowanych przez branżę leasingową, przekroczyła 109 mld zł i była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (120,7 mld zł na koniec czerwca 2017r). Szacuje się, że z takiego finansowania aktywnie korzysta około 600 tysięcy firm. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo wzrostu w ostatnich latach i ostrożnie zakładając 8 proc. średnioroczne tempo wzrostu w okresie 2017-2021 w ciągu najbliższych pięciu lat branża sfinansuje inwestycje o wartości około 360 mld zł.

Największą grupą klientów polskich leasingodawców pozostają mikro i małe firmy. Związek Polskiego Leasingu szacuje, że branża leasingowa blisko połowę swoich usług (49 proc.) kieruje do najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł., a ¾ wszystkich klientów branży stanowią firmy mikro i małe. Kluczowym segmentem rynku leasingu są firmowe pojazdy lekkie, do których zaliczamy samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5t. Są nimi zainteresowani w głównej mierze najmniejsze firmy.

 

 

Dlaczego najmniejsze firmy wybierają częściej leasing, a nie kredyt?

Odpowiedź na to i inne pytania dostarczają wyniki badania zrealizowanego w I połowie 2017 roku przez firmę CBM Indicator na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nie przekraczających 5 mln zł. Badanie to pokazuje, że 42 proc. małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu. Jest to jednocześnie grupa, która ma najbardziej utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania. 70 proc. firm aktualnie korzystających z leasingu stwierdziło, że leasing jest tańszy od kredytu oraz bardziej elastyczny (przeciwnego zdania było zaledwie 5-6 proc. ankietowanych). Na pytanie, jakie ważne czynniki miały duży bądź bardzo duży wpływ na wybór firmy leasingowej, 90 proc. wskazało właśnie na ofertę cenową, a także na otwartość na negocjacje oraz szybkość podejmowanych decyzji (odpowiednio 79 i 76 proc.). Wśród korzyści, jakie najmniejsze firmy dostrzegają w leasingu, wymieniane są takie argumenty jak ten, że nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu (tak stwierdziło 55 proc. ankietowanych). Wskazywane były także niższe koszty dla firmy, tj. zakup, ubezpieczenie (36 proc.) czy korzystne rozwiązania podatkowe (33 proc.). Na mniejsze wymagania co do zabezpieczeń, zdolności kredytowej oraz mniej formalności związanych z zakupem wskazało ok. 1/3 ankietowanych. Blisko co piąty mały przedsiębiorca uznał, że leasing nie ogranicza jego zdolności kredytowej. Aż 87 proc. korzystających z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. Także w innych europejskich krajach leasing cieszy się dużą popularnością wśród firm z sektora MŚP. Z cyklicznych badań prowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że w Europie średnio 23 proc. firm MŚP korzysta z leasingu, zaś w Polsce współczynnik ten wynosi nawet 39 proc. i jest najwyższy wśród krajów UE. Polska jest obecnie szóstym co do wielkości rynkiem leasingu Europie, będąc jednocześnie jedenastą gospodarką w Europie pod względem PKB. To również dowodzi tego, że polscy przedsiębiorcy relatywnie częściej korzystają z leasingu niż firmy działające w innych europejskich krajach.

 


 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która zrzesza 31 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope – organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami.