Charakterystyka leasingu

Leasing w opinii przedsiębiorców jest z jednej strony produktem bardziej elastycznym od kredytu, a z drugiej zapewniającym bezpieczeństwo transakcji. Leasing nie obciąża płynności finansowej firmy, nie wymaga też od przedsiębiorcy zaangażowania kapitału, wymaganego przy finansowaniu środków trwałych. Natomiast umożliwia firmom korzystanie z dóbr trwałych, w zamian za ratalne czynsze. Instrument, który przynosi korzyści podatkowe, oferując możliwość częstszego wymieniania środków trwałych, daje też mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom szanse na rozwój, który sam finansuje. Widać to bardzo wyraźnie w przypadku firm transportowych, przemysłowych czy działających w sektorze rolniczym. Instrument oferowany przez firmy leasingowe, zapewnia podstawowe czynniki produkcji, które zarabiają na spłatę rat leasingowych, co jest kolejnym częstym powodem wymienianym przez firmy korzystające z leasingu. Inna motywacja korzystających wynika z otwartości firm leasingowych. Przedsiębiorcy cenią sobie łatwy dostęp do firm oferujących leasing, oraz fakt, że dostarczają one nie tylko kapitał na sfinansowanie inwestycji, ale także ułatwiają dostęp do szerokiej oferty producentów oraz proponują często wyższe rabaty. Porównując odpowiedzi firm korzystających i nie korzystających z leasingu, zauważamy interesującą korelację, pomiędzy korzystaniem z leasingu a innowacyjnością.

Zróżnicowanie branżowe

Zarówno wyniki badania Konfederacji Lewiatan, jak też analizy Związku Polskiego Leasingu pokazują, że z leasingu korzystają firmy z wielu segmentów rynku. Cytowane wyżej wyniki badania MMŚP pokazują, że prawie połowa firm z sektorów: produkcyjnego oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna w latach 2009-2014 korzystała z leasingu. Szczególnie wysoki jest udział firm z tego ostatniego segmentu. Ponadto z branżą leasingową stale współpracują przedsiębiorcy z branż: transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.  

Firmy przemysłowe wyróżniają się wysokim zapotrzebowaniem na środki trwałe. Przedsiębiorstwa produkcyjne najczęściej korzystają z leasingu samochodów osobowych, dostawczych oraz maszyn i urządzeń. Wysokie wykorzystanie leasingu w firmach działających w sektorze opieki zdrowotnej należy łączyć z rozwojem jego prywatnej gałęzi. Firmy te najczęściej biorą w leasing samochody osobowe oraz komputery, laptopy, tablety, ale także oprogramowanie i sprzęt biurowy. Firmy transportowe, dzięki leasingowi budują swoją flotę samochodową, będącą podstawowym czynnikiem produkcji (są to głównie: samochody ciężarowe, osobowe oraz dostawcze). Co ciekawe, firmy prowadzące działalność profesjonalną naukową i techniczną, równie chętnie co transportowcy korzystają z leasingu pojazdów osobowych, a w dalszej kolejności z leasingu maszyn i urządzeń czy sprzętu komputerowego.   

Wzrastająca popularność instrumentu finansowego

Dobre wyniki branży leasingowej za 2014 r. i kolejne dane opublikowane po I kwartale potwierdzają deklaracje przedsiębiorców, zaprezentowane w badaniach. Polski rynek leasingu rośnie.

Firmy leasingowe raportujące do Związku Polskiego Leasingu, na koniec 2014 r. wypracowały 21,3 proc. dynamikę oraz wartość nowych transakcji na poziomie 42,8 mld zł (w odniesieniu do 35,3 mld zł i 13 proc. dynamiki w 2013 r.). Natomiast dane podsumowane po I kwartale br. pokazują, że klienci firm leasingowych przeznaczyli ponad 10,5 mld złotych na sfinansowanie dóbr ruchomych i nieruchomości przy pomocy leasingu i pożyczki. W większości były to inwestycje w dobra ruchome: pojazdy osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Dzięki tym inwestycjom, na koniec marca br., branża leasingowa odnotowała 3,7 proc. wzrost w zakresie ruchomości i łączną dynamikę rynku na poziomie 3 proc. Leasingodawcy liczą na równie dobre wyniki w kolejnych kwartałach 2015 r.