Najczęściej w domu, pracy, przy okazji spotkań towarzyskich, a także na specjalnie organizowanych warsztatach czy spotkaniach. W Polsce kilkaset tysięcy osób na co dzień zajmuje się sprzedażą bezpośrednią i bardzo duża część z nich działa jako mikro przedsiębiorcy. Najczęściej oferowane przez tę branżę produkty to: kosmetyki, suplementy diety oraz innowacyjne produkty AGD. Na straży przestrzegania dobrych praktyk kupieckich i etycznych standardów działalności stoi Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (http://pssb.pl/) zrzeszające blisko 30 firm.

Sprzedaż bezpośrednia to fantastyczne rozwiązanie dla wszystkich dążących do zwiększenia dochodów i uzyskania niezależności finansowej, a niedysponujących kapitałem, ponieważ rozpoczęcie współpracy z firmą z tej branży nie wymaga dużych nakładów finansowych. Ogromną zaletą tej formy przedsiębiorczości jest również elastyczność czasu pracy, co umożliwia start zarówno studentom, jak i osobom pracującym na etatach, a także osobom starszym – pokoleniu 50+. Trzeba tu także zauważyć jak duże znaczenie ma sprzedaż bezpośrednia dla aktywizacji zawodowej kobiet chcących poświęcić więcej czasu rodzinie.

Warto zacząć od kontaktu z wiarygodną firmą od wielu lat funkcjonującą na rynku, ponieważ gwarantuje to dostęp do bezcennej, praktycznej wiedzy, co znacząco zwiększa szanse na sukces. Doświadczeni menadżerowie i trenerzy nauczą skutecznej prezentacji produktu, nawiązywania właściwych relacji z klientami, prowadzenia negocjacji, zasad komunikacji, planowania czasu, zarządzania sobą, autoprezentacji i wielu innych rzeczy, czyli wszystkiego, czego wymaga współczesny biznes. W efekcie rozwijane są kluczowe umiejętności niezbędne każdemu przedsiębiorcy, stanowiące doskonały fundament, na którym można budować karierę zawodową w każdym wieku, w każdej branży i niezależnie od formalnego wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Dla osób rozpoczynających karierę przedsiębiorcy ważne jest, aby uniknąć na starcie błędów, czyli podążać wytyczoną ścieżką. Tego wszystkiego można szybko nauczyć się w środowisku, które nastawione jest na dzielenie się doświadczeniem. Są to osoby, które przeszły już m. in. etapy rejestracji w lokalnych urzędach, wiedzą o ewentualnych dotacjach czy ulgach, które przy rozpoczęciu działalności można otrzymać. To sprawdzona droga na skróty oszczędzająca czas, pieniądze i energię. Warto o tym pomyśleć.

Z pełnym przekonaniem z perspektywy ponad 20 lat bycia przedsiębiorcą każdemu mogę polecić pracę w sprzedaży bezpośredniej jako doskonałą szkołę prowadzenia biznesu oraz wartościowe doświadczenie owocujące w wielu obszarach życia, nie tylko zawodowego.

Zatem coś, co na początku jest działaniem w skali mikro, może z czasem przynieść „makro” rezultaty, czyli np. przerodzić się w poważny biznes.