ajbardziej popularnym ubezpieczeniem wśród przedsiębiorców jest nadal OC komunikacyjne. Polskie firmy ubezpieczają jedynie 60 proc. swojego majątku. Zazwyczaj im większa firma, tym chętniej jej zarząd zabezpiecza się przed ryzykiem. Jednak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub właściciele małych i średnich firm również powinny pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu swojego biznesu. Skutki jego braku mogą okazać się opłakane.

Pierwszy krok to ubezpieczenie majątku

Bez względu na wielkość czy liczbę zatrudnionych pracowników, każde przedsiębiorstwo posiada własny majątek. Dlatego istotnym elementem każdej polisy jest ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem. Wybierając polisę, przedsiębiorca powinien przemyśleć na jakie szkody narażone jest jego mienie np. ze względu na wartość sprzętu czy lokalizację budynku. Odpowiedni zakres ochrony i dodatkowe zabezpieczenia, takie jak rolety antywłamaniowe lub alarmy przeciwpożarowe, pozwolą zminimalizować skutki ewentualnych zdarzeń. Właściciele firm często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważna jest ochrona prewencyjna i oszczędzają na dodatkowych zabezpieczeniach, zakładając, że nic się nie wydarzy.

Zakres ubezpieczenia

Klient może samodzielnie wybrać zagrożenia, od których się ubezpieczy a zakres ochrony w dużej mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorca może ubezpieczyć budynki, maszyny, przedmioty należące do osób trzecich np. pracowników czy rzeczy przejęte w celu wykonania usługi. Osobnego ubezpieczenia wymaga też sprzęt elektroniczny. W związku z rosnącą liczbą cyberataków, należy rozważyć również zakup cyberpolisy, która pozwoli uchronić firmę np. przed wyciekiem lub utratą danych. W przypadku prowadzenia działalności w wynajmowanym lokalu, warto pomyśleć o zabezpieczeniu nakładów inwestycyjnych poniesionych w wyniku jego adaptacji.

Przestój w produkcji

Zdarzenia losowe takie jak np. pożar, poza stratami w majątku, powodują także utratę korzyści finansowych przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego majątku, nie wyrównuje jednak strat finansowych związanych z przerwą w działalności gospodarczej. Pewność rekompensaty zapewnia w tym przypadku polisa od utraty zysku. Ubezpieczenie takie zakłada ochronę w przypadku strat wynikających z konieczności ponoszenia kosztów stałych pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej. Dodatkowo obejmuje te wynikające ze wzrostu kosztów produkcji poniesionych na wznowienie działalności po zaistnieniu szkody majątkowej. Ubezpieczenia te są coraz popularniejsze, szczególnie w przemyśle przetwórczym.

OC dla firm

Przedsiębiorstwo może również wyrządzić szkodę innej osobie czy przedsiębiorcy. Koszty jej naprawienia mogą przekroczyć możliwości finansowe firmy i zagrozić jej wypłacalności. Właściciele powinni więc rozważyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Istotny jest tutaj wybór odpowiednich klauzul, dopasowujących zakres ubezpieczenia do specyfiki działalności i ustalenie adekwatnej do ryzyka sumy gwarancyjnej. Po wystąpieniu szkody, ubezpieczyciel zaspokoi roszczenia poszkodowanych, w wysokości nie przekraczającej sumy gwarancyjnej.