ziś, w obliczu dużej zmienności rynków, właściciele firm coraz częściej zdają sobie sprawę z zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać na prowadzenie firmy. Wiele zdarzeń może przerwać ciągłość działania firmy, zachwiać jej płynnością finansową i w konsekwencji doprowadzić do utarty przedsiębiorstwa. Sposobem na zabezpieczenie się może być odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa.

Zadbaj o kluczowe dla firmy elementy majątku

Większość mikrofirm to przedsiębiorcy, których działalność jest krótsza niż trzy lata. Ich pozycja na rynku nie jest ugruntowana. Przedsiębiorcy ci z jednej strony borykają się z niską rentownością, nieregularnymi przychodami, z drugiej strony zaś wysokimi kosztami, szczególnie w przypadku firm, które się rozwijają i inwestują. To powoduje, że skłonność do wydatków na ubezpieczenia – niesłusznie – jest niska. W przypadku ograniczeń finansowych, utrata kluczowego wyposażenia firmy, co gorsza – finansowanego z kredytu, może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa i pozostania jego właścicieli z niespłaconymi ratami. Zawarcie umowy ubezpieczenia powinna poprzedzić analiza działalności, której wynikiem powinna być odpowiedź wskazująca, które elementy mienia firmy są kluczowe dla zachowania jej ciągłości.

Odpowiedzialność cywilna

Nawet najlepsi popełniają błędy. Zdarza się, że wykonując zlecenia, świadcząc usługi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, przedsiębiorca lub jego pracownik doprowadzi do sytuacji, kiedy klient lub kontrahent poniesie szkody. Przykładem mogą być zniszczone włosy przez fryzjera, błędny projekt, którego wykonanie doprowadziło katastrofy budowlanej, zatrucie pokarmowe w barze. Poszkodowane osoby mogą wystąpić do przedsiębiorcy z roszczeniami finansowymi, które mogą przekroczyć jego zdolności finansowe. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przedsiębiorcę na wypadek właśnie takich roszczeń. Co więcej, zakład ubezpieczeń w takich wypadkach przejmuje na siebie czynności prawne mające na celu zweryfikowanie, czy do zaistnienia szkody faktycznie doszło i czy wystąpiła ona na skutek błędu lub zaniechania danego przedsiębiorcy.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczeniem komplementarnym do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Obejmuje ono ochroną sytuacje, w których ubezpieczony przedsiębiorca będzie stroną poszkodowaną. Na przykład zamówi usługę lub towar i kontrahent w sposób nieprawidłowy wykona umowę i będzie odmawiać reklamacji. Przykładem może być też firma wykonująca meble na wymiar i jej klient wskazujący na nieistniejące wady wykonanych mebli, które mają być pretekstem do obniżenia ceny lub w ogóle niezapłacenia faktury.

Na co zwrócić uwagę

Wybierając ubezpieczenie nie kierujmy się tylko wysokością składki ubezpieczeniowej. Poszczególne oferty mogą różnić się między sobą zakresem odpowiedzialności oraz limitami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Najpierw należy określić na podstawie analizy ryzyka swoje potrzeby i sprawdzić, czy dana polisa faktycznie będzie chronić nas od zdarzeń, które zidentyfikowane zostały jako zagrożenie dla danego przedsiębiorstwa. Wszystkie informacje zawarte są na polisie oraz w warunkach ubezpieczenia, które są integralną częścią umowy ubezpieczenia. Ponadto zawsze warto się pytać. Rolą pośrednika ubezpieczeniowego jest przekazanie informacji o produkcie i wytłumaczenie zagadnień istotnych dla efektywności ochrony ubezpieczeniowej. Za pierwszym razem niektóre pojęcia mogą być trudne, ale z czasem może okazać się, że ubezpieczenia nie są aż tak skomplikowane, jak się na początku wydawało.