Rafał Ostrowski
Dyrektor Centrum Agile Zarządzanie Produktami, Procesami i Systemami w ING Lease

 

Jak nowoczesne technologie wpływają na funkcjonowanie branży leasingowej?

Kluczowe są technologie pozwalające na budowanie dialogu on-line z Klientem oraz rozwiązania, które oferują łatwą integrację z Partnerami branżowymi. Wówczas paleta dostępnych produktów i usług, może być bardzo szeroka tym samym dając Klientowi dużą swobodę w skomponowaniu pakietu najbardziej dopasowanego do jego potrzeb oraz oczekiwań.

Jak te nowoczesne rozwiązania zmieniają bezpośrednio Państwa firmę?

Łatwość integracji z partnerami zarówno biznesowymi, jak też procesowymi pozwala nam osiągnąć znacznie większą sprawność biznesową. Co więcej, pozwala nam zarówno na sprawniejsze budowanie przygody klienta, poprzez jej prototypowanie, sprawdzanie potencjału poszczególnych produktów czy usług.

Budujemy infrastrukturę, która pozwala na łatwą skalowalność biznesu i jest wygodnym rozwiązaniem dla użytkownika. Z drugiej strony, infrastrukturę, która pozwala na efektywne zarządzanie produktowe, zarządzanie ryzykiem itp.

Jak to wygląda w praktyce? Różne segmenty i linie biznesowe wymagają różnych narzędzi, dopasowanych do danej grupy klientów. Patrząc na stronę Back officową, w pewnym momencie te narzędzia i działające w nich procesy spotykają się w jednej wspólnej płaszczyźnie reguł produktowych, cenowych, czy ryzyka. Z drugiej strony mamy produkty, które chcemy żeby generowały pewien typ produkcji o spójnych parametrach produktowych. Dlatego w taki sposób budujemy zaplecze techniczne oraz integrujemy narzędzia, aby praca dla operatora była prostsza i efektywniejsza. Chcemy, żeby użytkownik cały czas pracował w jednej aplikacji, którą dobrze zna i lubi, a cała logika była wspólna i rozwijana w jednym miejscu. Miejscu, którym niejako jest warstwa pośrednia pomiędzy systemami Front office i Back office. Mając te zmienne procesów i produktów w jednym miejscu łatwiej nam zarządzać zmianami i wprowadzać nowe rozwiązania, a przez to skracać proces wdrożeń nowych produktów czy usług.

Czyli nowoczesne rozwiązania to nie tylko zmiana wewnątrz organizacji, ale także odpowiedni dobór i współpraca z partnerami biznesowymi?

Zgadza się, integracja, tworzenie wspólnych narzędzi, a także otwartość na zmiany zarówno po stronie firmy będącej usługodawcą w danej branży, jak i po stronie partnerów, dostawców odgrywają kluczową rolę w rozwoju technologicznym.

Z naszymi partnerami działamy dwutorowo – z jednej strony automatyzujemy, digitalizujemy procesy wewnętrzne, rozwijamy aplikacje, z drugiej wprowadzamy automaty i rozwiązania obejmujące zasoby naszych partnerów. Przykładem jest nasz Portal Dostawcy, dzięki któremu proces od weryfikacji umowy, poprzez zamówienie, weryfikację opłaty wstępnej, aż po rejestrację przedmiotu leasingu przebiega automatycznie. Jedno narzędzie, jedna aplikacja, w której operują nasi użytkownicy, a także użytkownicy dostawcy i partnera. Szybko, sprawnie i w jednym miejscu. Proces płynnie przechodzi do kolejnych kroków.

Integrujemy wspólne procesy, korzystamy z zasobów i wiedzy eksperckiej naszych partnerów, a dzięki czemu zwiększamy skalę, przyspieszamy proces, utrzymując przy tym jakość obsługi klienta.

Czy te rozwiązania faktycznie pozwalają na szybkie i efektywne odpowiadanie na potrzeby klienta, szczególnie biznesowego?

Bycie on-line skraca czas reakcji, pozwala być z Klientem w momencie wyboru o dowolnej porze dnia. On-line sprawia, że usługi finansowe stają się łatwo dostępne. Klient może zarówno otrzymać decyzję na finansowanie, ale też wybrać z wielu samodzielnie przygotowanych wariantów ten, który najbardziej mu odpowiada.

A automat po stronie obsługi posprzedażowej, przyspiesza i usprawnia cały proces, dzięki czemu klient szybciej może odebrać i korzystać z przedmiotu leasingu. Co w przypadku klientów biznesowych jest niezmiernie ważne.

Jakie nowoczesne rozwiązania implementuje branża leasingowa? Jakie trendy panują na rynku, czego nowego możemy spodziewać się od dostawców usług leasingowych?

Wśród wielu wyzwań chyba najciekawszym postawionym przed technologią a wynikającym z przepisów prawa jest podpis elektroniczny. O ile w przypadku pozostałych usług finansowych klienci już korzystają z tego rozwiązania, to firmy leasingowe wraz z partnerami technologicznymi i wsparciem prawnym, starają się znaleźć rozwiązanie, które będzie wygodne dla Klienta i jednocześnie dawać komfort prawny stronom umowy leasingowej. Wprowadzenie podpisu elektronicznego do leasingu sprawi, że proces leasingu stanie się w pełni on-line.