Mirosław Luboń
Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej

 

Z definicji sprzedaż bezpośrednia to oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży detalicznej nie w sklepowej sieci.

Warto jednak zwrócić uwagę, jak w ostatnich latach rynek sprzedaży bezpośredniej znacząco się zmienił i przestał być już tylko tradycyjnym kanałem sprzedaży detalicznej. Dzisiaj to branża wykorzystująca potencjał mediów społecznościowych do budowania relacji i wprowadzania innowacyjnych technologii w dziedzinie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Sprzedaż bezpośrednia może być znakomitym pomysłem na życie. Takie też hasło przyświeca obchodzonemu w tym roku 25leciu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Dla kogo jest sprzedaż bezpośrednia i kim są osoby współpracujące z firmami sprzedaży bezpośredniej? Jak pokazują wyniki badania IPSOS przeprowadzonego w 2018 roku na zlecenie SELDIA (Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej), 90 proc. osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią w Polsce to kobiety, najczęściej w wieku 25-44 lat (59 proc.). Głównie są to osoby z wyższym lub średnim wykształceniem: odpowiednio 50 proc. i 44 proc. Blisko 65 proc. to osoby mieszkające w mieście, a prawie 30 proc. to osoby z terenów wiejskich. Niemal jedną trzecią sprzedawców stanowią osoby zaangażowane w sprzedaż bezpośrednią ponad 10 lat.*

Sprzedaż bezpośrednia jako forma zaangażowania zawodowego oferuje cały szereg korzyści. Na pierwszym miejscu konsultanci wymieniają szansę pozyskania dodatkowych środków finansowych (80 proc.), a następnie możliwość prezentacji wysokiej jakości produktów (72 proc.). Co ważne, polscy konsultanci jako najczęściej kojarzone pojęcia związane ze sprzedażą bezpośrednią wymieniają satysfakcję klienta, jakość produktów i elastyczność zajęcia.

Sprzedaż bezpośrednia dzisiaj to globalna branża z obrotami przekraczającymi 189 miliardów dolarów i tysiącami nowoczesnych przedsiębiorstw, z którymi współpracuje ponad 116 milionów dystrybutorów. W Polsce lokalny rynek notuje obroty blisko 3,3 mld złotych, a z firmami z sektora współpracuje już niemal 1 mln osób. Zarówno globalnie jak i lokalnie wiele firm sprzedaży bezpośredniej to liderzy w światowej społeczności dostarczający dobrze znane marki i innowacyjne produkty do milionów konsumentów.

Sprzedaż bezpośrednia to także doskonała szansa dla wielu osób na rozpoczęcie własnej kariery zawodowej. W branży nie ma dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, doświadczenie, czy status ekonomiczny. Każdy może rozpocząć swoją ścieżkę zawodową w dowolnym momencie – i co bardzo ważne – bez potrzeby angażowania poważnego kapitału początkowego. Co więcej, możne rozwijać się niezależnie od miejsca zamieszkania, czy wykształcenia.

Jak dowodzi badanie IPSOS zarówno w opinii Europejczyków jak i Polaków, sprzedaż bezpośrednia to świetna i ceniona możliwość poznania nowych ludzi (odpowiednio 85 proc. i 80 proc.), czy poprawa samooceny i pewności siebie (70 proc. i 65 proc.). Sprzedaż bezpośrednia to także możliwość dostosowania swojego zajęcia do kalendarza domowego, bo to konsultant sam decyduje o swoim czasie i miejscu pracy.

*Badanie IPSOS przeprowadzone w tym roku na grupie ponad 30 tysięcy osób z 11 krajów (w tym ponad 3,5 tys. osób z branży sprzedaży bezpośredniej z Polski).