URNIKO od ponad 25 lat realizuje kompleksowe projekty wyposażenia wnętrz biur w Polsce i na Świecie. Przestrzeń biurową uważamy za ważne i istotne narzędzie, które efektywnie powinno wspierać realizację codziennych zadań i długookresowych celów firmy. To szczególnie ważna forma oddziaływania na pracowników jako zespół oraz indywidualne osoby.

Realizując naszą obietnicę, wyrażoną w motto „Expect More”, opracowaliśmy unikalną koncepcję Intelligent Office opartą o cztery spójne elementy:

– koncepcję Biura Strefowego,

– szeroką, kompleksową i dopasowaną do potrzeb Kolekcję Produktową,

– innowacyjne Usługi oferowane na każdym etapie życia biura,

– Technologie, które umożliwiają i pomagają w codziennej pracy.

Całościowe podejście do środowiska pracy w ramach koncepcji INTELIGENT OFFICE gwarantuje naszym klientom osiąganie następujących korzyści:

– zwiększenia satysfakcji pracowników, co wpływa na wzrost lojalności pracowników, zmniejszając rotację w zespołach i pomagając pozyskać i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników. Lepszą integrację, poprawę atmosfery i komunikacji w firmie poprzez wprowadzenie indywidulanych rozwiązań projektowych,

– poprawy wizerunku firmy, który jest szczególnie istotny zarówno na zewnątrz i wewnątrz firmy. To w jakiej firmie pracujemy staje się miarą sukcesu zawodowego. Wpływa na poprawienie i wzmocnienie wizerunku marki, co przekłada się także na zespół, klientów i dostawców firmy,

– podnoszenia wydajności pracowników, poprzez stworzenie biura dopasowanego do rodzaju i charakteru ich pracy. Poprawa warunków i jakości miejsca pracy przekłada się bezpośrednio na ich kondycje psychiczną i fizyczną, zmniejszając absencję chorobową związaną z dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego, alergiami, czy ogólnym poczuciem zmęczenia. Właściwie funkcjonujące biuro to również wyższy poziom zaangażowania pracy, co przekłada się na wyniki finansowe firmy, zwiększa efektywność funkcjonowania biura, poprzez lepsze i korzystniejsze wykorzystanie powierzchni biurowej. Optymalizacja w tym zakresie przyczynia się do obniżenia stałych kosztów najmu przy jednoczesnym wzroście funkcjonalności przestrzeni. To przede wszystkim lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a tym samym wyższy zwrot z inwestycji w biuro.

Naszą koncepcję Inteligent Office – Biura Przyszłości, prezentujemy w naszych salonach firmowych FURNIKO Concept oraz podczas interaktywnych konferencji gdzie przestrzeń biura strefowego, odpowiednio zaprojektowana z uwzględnieniem komfortu akustycznego, wspierana jest innowacyjnymi technologiami i usługami. Więcej informacji na www.furniko.pl oraz www.biuroprzyszlosci.pl.

 

Właściwie funkcjonujące biuro to również wyższy poziom zaangażowania pracy, co przekłada się na wyniki finansowe firmy, zwiększa efektywność funkcjonowania biura, poprzez lepsze i korzystniejsze wykorzystanie powierzchni biurowej.