oskonałym miejscem do realizacji tych celów są działające w naszym kraju izby bilateralne zrzeszające największych zagranicznych inwestorów. Najstarsze tego typu organizacje powstały z początkiem lat 90., by wspierać pierwsze firmy zagraniczne w Polsce. Po ponad 25 latach zarówno rola jak i cele Izb uległy zmianie, co otworzyło nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Jednak niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Izby to nie są elitarne kluby dla wybranych. Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) działa w Polsce od 22 lat i obecnie zrzesza 460 firm, z czego ponad 40 proc. stanowią firmy polskie lub międzynarodowe. Oficjalna komunikacja Izby prowadzona jest zawsze po polsku i francusku, ale na spotkaniach networkingowych bardzo często Polacy i Francuzi porozumiewają się po angielsku. No dobrze, czyli przystąpić może każdy, ale po co? Co kryje się pod tajemniczym stwierdzeniem Izba Gospodarcza?

Po pierwsze – kontakty. CCIFP organizuje każdego roku ponad 100 spotkań biznesowych i szkoleniowych, które stanowią doskonałą platformę do nawiązywania nowych znajomości. Część z nich odbywa się w sprawdzonej formule speed business mixera, gdzie każdy uczestnik może w godzinę zdobyć kontakty do przeszło 30 osób. Forum MŚP – duże firmy, to spotkanie stricte handlowe, odbywające się wedle wcześniej przygotowanego harmonogramu, w trakcie którego przedstawiciele MŚP prezentują swoją firmę, usługę, czy produkt dyrektorom działu zakupów, administracji, marketingu, czy HR z dużych francuskich spółek.

Po drugie – wymiana doświadczeń i inspiracji. We francuskiej izbie w każdym miesiącu odbywa się od 8 do 12 spotkań gromadzących ekspertów i praktyków z różnych dziedzin, którzy chętnie wymieniają się wiedzą. Omawiamy najnowsze trendy w zarządzaniu, pomagamy w rozwoju umiejętności miękkich, informujemy o zmianach w prawie i wzajemnie się inspirujemy na wielu płaszczyznach.

Po trzecie – wpływ. Wspólnie z członkami uczestniczymy w konsultacjach społecznych i pracach legislacyjnych, dzięki czemu możemy proponować rozwiązania korzystne dla polskich przedsiębiorców.

Po czwarte – promocja. Wydarzenia, portal www, media społecznościowe, newslettery to tylko niektóre z narzędzi, za pomocą których docieramy do biznesu z informacją o produktach i usługach firm stowarzyszonych.

Po piąte – ekspertyza i jeszcze raz kontakty, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, poprzez przynależność do sieci 115 izb francuskich obecnych w 85 krajach. Dostarczamy informacji o rynku, przygotowujemy analizy sektorowe, szukamy klientów, czy partnerów i organizujemy misje handlowe dla wszystkich firm polskich, dla których rodzimy rynek to za mało. Izby bilateralne to wiele możliwości i nowe pola do rozwoju, a to jak zostaną wykorzystane zależy od przedsiębiorców – wystarczy tylko chcieć.