o takich obszarów jak call center, ochrona obiektów, czy usługi księgowe jesteśmy już mocno przyzwyczajeni i z reguły nawet nie mówimy już o outsourcingu, kiedy mamy na myśli te obszary współpracy biznesowej. Czy możliwy jest outsourcing 100 proc. działalności firmy?

Zakres outsourcingu jest w zasadzie nieograniczony i tylko świadome i mądre z niego korzystanie może otwierać nowe obszary stosowania outsourcingu w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub stawiać granice przed jego dalszym rozwojem. Zacznijmy może od funkcji bardzo podstawowych i dość prostych. Do takich możemy zaliczyć wspomniane usługi ochroniarskie, usługi kontroli biletów w środkach transportu publicznego, czy np. usługi sprzątające.

Kolejna grupa czynności outsourcingowych wymaga już zaznajomienia się z działalnością klienta dla którego się pracuje, przynajmniej w podstawowym stopniu. To w tej grupie usług znajdą się m.in. podstawowe usługi księgowe, usługi typu Call Contact Center, usługi rekrutacyjne, windykacyjne czy prawne. Każda z tych funkcji może być realizowana wewnątrz przedsiębiorstwa, może być obsługiwana poprzez wydzielone centrum usług wspólnych lub oddana na zewnątrz i opatrzona konkretnymi wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi, dzięki czemu można utrzymać kontrolę nad właściwą obsługą procesów biznesowych.

Outsourcing stosowany jest również w obszarach usług finansowych, w tym w zarządzaniu zobowiązaniami, księgą główną, zarządzaniu należnościami. Outsourcing procesów finansowych, zarówno pod kątem procesowania danych jak i ich dogłębnej analizy należy do najbardziej popularnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W Polsce już niemal w każdym mieście funkcjonują firmy outsourcingowe, zarówno małe jak i duże centra operacyjne, które specjalizują się w tak zwanych usługach F&A.

Czy na tym koniec? Gdzie jeszcze możemy natknąć się na popularny outsourcing? Książek o outsourcingu, podobnie jak i prac dyplomowych w Polsce i na świecie powstało już wiele i informacja o tym, co można „oddać na zewnątrz” zajęłaby nam znacznie więcej niż jedną publikację, ale postaramy się w kilku punktach zaznaczyć kilka niecodziennych miejsc, gdzie outsourcing jest już obecny, a są nimi outsourcing ochrony danych osobowych – kiedyś usługi te świadczone były przez kancelarie prawne i firmy doradcze, a teraz rośnie w Polsce rynek specjalistycznych firm, które prowadzą działalność w tym zakresie. Kolejnym ciekawym obszarem jest archiwizacja, digitalizacja oraz niszczenie dokumentacji – w Polsce jest kilka dużych organizacji, które prowadzą taką działalność i dbają o bezpieczeństwo dokumentów i szybki dostęp do elektronicznych ich wersji. Sales Force Outsourcing, to już obszar outsourcingu zarządzania siłami sprzedaży. Obecnie zatrudnianie zewnętrznych zespołów sprzedażowych, merchandisingowych, czy wspierających promocję w sklepach, podczas konferencji i innych działań handlowych notuje trend zwyżkowy.

Firmy posiadające floty samochodowe nie muszą same nimi zarządzać – mogą skorzystać z obsługi kilkudziesięciu różnych podmiotów, które już teraz w naszym kraju zajmują się flotami i to w pełnym zakresie – najszerszą formą takiego outsourcingu jest Full Service Leasing.

Na tym nie koniec. Mamy jeszcze przecież bardzo popularny outsourcing usług IT, Facility Management (zarządzanie nieruchomościami), outsourcing usług pralniczych (stosowany np. w branży hotelarskiej), usługi kurierskie, outsourcing druku czy np. outsourcing badań laboratoryjnych stosowany w medycynie i farmacji.

Pytanie – czy jest coś czego nie można oddać w outsourcing? Kiedyś powstała teoria, że takich granic nie ma i można wręcz prowadzić działalność biznesową opierając ją w 100 proc. o outsourcing. W skrajnym więc przypadku mając pomysł na biznes i mądrze wybierając partnerów biznesowych, jest to możliwe.


 
Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie. Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsoucingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.