Bez pracowników o odpowiednich kompetencjach i zaangażowaniu w pracę, przedsiębiorstwo nie może myśleć o odniesieniu sukcesu. O zaangażowaniu w dużej mierze decyduje ich zadowolenie z pracy.  Jednym z czynników wpływających na to zadowolenie są warunki pracy. 
Z uwagi na to, że pracownik w pracy spędza dużą część dnia oczekuje, że będą dla niego jak najbardziej komfortowe.  

Rola pracodawcy

Pracodawca nie dbając o odpowiednie warunki pracy swoich pracowników ponosi wiele strat. Po pierwsze wywołują one u pracowników wiele chorób takich jak: podrażnienie błony śluzowej oczu, nosa i krtani, zaburzenia widzenia, zawroty i bóle głowy, dolegliwości kręgosłupa i pleców, zaburzenia krążenia, dolegliwości natury psychicznej. Z badań przeprowadzonych przez niezależną firmę badawczą na zlecenie firmy Fellowes, 89 proc. badanych polskich pracowników w ciągu ostatnich trzech lat cierpiało z powodu dolegliwości spowodowanych niewłaściwym środowiskiem pracy.
 Sytuacja ta przyczynia się do częstych zwolnień lekarskich pracowników, które często trwają długi okres, co ewidentnie jest stratą dla pracodawcy w aspekcie kosztowym jak również w aspekcie organizacji pracy i wykonywania zadań.  Z powodu chorób zawodo
wych lub wypadków przy pracy traconych jest minimum 30 dni, co oznacza, że pracodawca musi ponieść dodatkowe koszt związane z jednomiesięcznym wynagrodzeniem pracownika.

Trzy wymagania

Ważne jest stworzone przez pracodawcę takich warunków pracy, dzięki którym każde stanowisko pracy spełnia trzy podstawowe wymagania. Po pierwsze, musi pracownikowi umożliwiać wygodne wykonywanie wielu zadań bez nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Po drugie powinno zminimalizować zbędne ruchy pracownika i umożliwić zmianę pozycji ciała. Po trzecie stanowisko pracy powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę jego warunki fizyczne oraz stan zdrowia. Należy tak zaprojektować stanowisko pracy pracownika, aby było dostosowane zarówno do cech antropometrycznych pracownika, jak i do rodzaju pracy przez niego wykonanej. Przy projektowaniu stanowiska pracy należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie prawidłowej postawy pracownika.

Co wynika z badań

Niestety jak wynika z badań Ergotest 2011 jedynie 2 proc. stanowisk w polskich biurach jest w pełni przystosowana do potrzeb pracowników, a ponad połowa nie spełnia większości wymogów ergonomii. W efekcie ponad 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa, a ponad 80 proc. pracowników ma kłopoty ze wzrokiem. Z tych samych badań wynika, że większość pracowników w Polsce nie ma zapewnionych odpowiednich ergonomicznych akcesoriów biurowych. Polska odznacza się największym odsetkiem pracowników wiercących się w Europie. Dane te wskazują również na to, że miejsce pracy większości polskich pracowników, pracujących w biurze nie jest ergonomiczne. Z tych samych badań wynika, że 72 proc. spośród osób korzystających ze specjalnych produktów poprawiających ergonomię jest ich właścicielem. Co oznacza, że duża część pracodawców nie interesuje się zapewnieniem ergonomicznych warunków pracy swoim pracownikom, mimo że pracownicy widzą taką konieczność kupując te urządzenia we własnym zakresie.

Pracodawca powinien tak zorganizować pracę i stanowisko pracy swoich pracowników, aby zabezpieczyć ich przed czynnikami 
i uciążliwościami szkodliwymi dla zdrowia. Odpowiedzialny pracodawca powinien dbać o zdrowie swoich pracowników. Przynosi to wymierne korzyści zarówno dla niego oraz jego pracowników.