Obserwujemy zapotrzebowanie na dobrze zaplanowane i atrakcyjne miejsca pracy, które przyczyniają się do tego, jak pracujemy, spotykamy się i uczymy.

 

dzisiejszych czasach praca to nie miejsce, do którego chodzimy. Praca to zbiór czynności, które wykonujemy. Dzięki współczesnej technologii można wypełniać swoje codzienne obowiązki zawodowe w sposób mobilny — zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Next Office to autorskie podejście Kinnarps do środowiska pracy przyszłości.

Obserwujemy zapotrzebowanie na dobrze zaplanowane i atrakcyjne miejsca pracy, które przyczyniają się do tego, jak pracujemy, spotykamy się i uczymy. Jednym z możliwych rozwiązań jest praca oparta na aktywności, Next Office — ABW (Activity Based Working), czyli koncepcja wynikająca z interpretacji badań, nowych pomysłów i spostrzeżeń dokonanych przez Kinnarps. Środowisko pracy jest indywidualnie dostosowywane do aktualnego poziomu wykorzystania, a miejsce pracy może być zastąpione dużą liczbą elastycznych, funkcjonalnych i stymulujących przestrzeni, które wspomagają różne zadania.

W raportach dotyczących trendów Kinnarps wyróżnia osiem zmian, które są silnie powiązane ze sposobem, w jaki możemy dostosować obecne i przyszłe środowiska pracy do potrzeb ludzi, którzy się w nich spotykają. Zmiany, które są przed nami:

 

Ważne jest projektowanie środowisk pracy z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu tych, którzy z nich korzystają. Dobre samopoczucie powoduje, że lepiej pracujemy i w konsekwencji uzyskujemy lepszą wydajność.

 

Nowe wyzwania dla open space

Ograniczenie dystrakcji przyczynia się do zwiększenia motywacji. Przyszłe środowiska pracy będą musiały być zaprojektowane w taki sposób, aby było możliwe osiągniecie pełnej koncentracji, jeżeli ma być uzyskany żądany poziom wydajności. Na przykład biura o planie otwartym nie są dobre do wszystkich zadań i dla wszystkich ludzi.

Od pracy stacjonarnej do pracy mobilnej

Ponieważ technologia staje się coraz ważniejszą częścią naszego życia, wszystko staje się mobilne — od naszej pracy po sposób, w jaki robimy zakupy. Oznacza to, że praca dociera do wszystkich aspektów naszego życia niezależnie od tego, czy jest dzień, wieczór lub weekend. Nasze telefony komórkowe i tablety są obecnie wielozadaniowymi narzędziami stosowanymi do wszystkiego.

Siła wieku

Po raz pierwszy w jednej firmie mamy pracowników reprezentujących cztery pokolenia, a każdy musi czuć się komfortowo i znaleźć swój indywidualny sposób pracy. Trzeba pamiętać, że potrzeby dwudziesto- i siedemdziesięciolatka w miejscu pracy będą znacznie się różnić.

Projektowanie to sposób myślenia

Ważne jest projektowanie środowisk pracy z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu tych, którzy z nich korzystają. Dobre samopoczucie powoduje, że lepiej pracujemy i w konsekwencji uzyskujemy lepszą wydajność. Ważne koncepcje obejmują DESIGN RÓŻNORODNOŚCI (sposób w jaki projekt musi spełnić potrzeby wielu różnych ludzi), BIUROWY EKOSYSTEM (sposób w jaki środowisko pracy jest dostosowane zarówno dla ciała jak i umysłu), ARCH-I-TECH (sposób w jaki analogowa i cyfrowa architektura tworzy nowe miejsca pracy), WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ (sposób w jaki współpracujemy bez ograniczeń) oraz MIKROMULTISPOŁECZNOŚĆ (sposób w jaki nasze powiązane ze sobą życia umożliwiają więcej indywidualnych połączeń).

 

Pracujemy na tak wiele różnych sposobów, że spędzamy coraz mniej czasu przy naszych biurkach. Wynikiem tego są specyficzne miejsca pracy dla specyficznych zadań.

 
Raporty Kinnarps’ Trend Report można zmówić na www.kinnarps.pl.