W murach spędzamy około 90 pro. swojego czasu, więc kluczową kwestią jest to, jak budynki, w których przebywamy, wpływają na nas. Zielony budynek, zaś oprócz swoich pozostałych cech, zapewnia jednocześnie wysoką jakość środowiska wewnętrznego, na co składają się m.in. komfort akustyczny, cieplny, dostęp do światła dziennego, doskonała wentylacja i niski poziom zanieczyszczeń powietrza.

Wpływ budynku na ludzi najbardziej widoczny będzie w przypadku budynków biurowych, ponieważ aż 36 proc. czasu spędzamy pracując¹. Słaby stan zdrowia oraz niskie poczucie komfortu pracowników, negatywnie wpływają na osiągane przez nich indywidualne wyniki oraz produktywność organizacji. W niewielu analizach podkreśla się, że około 90 proc. kosztów operacyjnych firm związanych jest z ludźmi, a pozostałe 10 proc. to koszty wynajmu oraz energii, co sprawia, że nawet niewielkie polepszenie w obszarze zdrowia i komfortu pracowników może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy firmy.

Oczywiście nie jest to mierzalne tak łatwo, jak na przykład oszczędności zużywanej energii, bo na finalną produktywność wpływają także inne czynniki, jednakże liczne doświadczenia i badania przeprowadzone na całym świecie wykazują wspomnianą korelację.

W raporcie opracowanym przez World Green Building Council „Health, Wellbeing & Productivity in Offices”, po przeanalizowaniu wielu badań prowadzonych od lat 80. XX wieku, znaleziono kilka głównych obszarów, które sprawiają, że zielone budynki lepiej wpływają na zdrowie i samopoczucie, a co za tym idzie – efektywność pracowników.

  1. Podniesienie produktywności o 8 do 11 proc. jest często spotykanym rezultatem lepszej jakości powietrza.
  2. Osobista kontrola nad komfortem termicznym może skutkować jednocyfrowymi wynikami polepszającymi efektywność.
  3. Dobre oświetlenie i dostęp do światła dziennego również przynoszą polepszenie produktywności, a wzbogacone o dalsze widoki za oknem pozwalają oderwać oczy od ekranów komputerów i dokumentów, co wyostrza i koncentruje wzrok, a to z kolei redukuje zmęczenie, bóle głowy oraz przemęczenie oczu pojawiające się po dłuższym czasie.
  4. Odpowiednia akustyka oraz poziom hałasu w biurze mają kluczowe znaczenie dla komfortu i wydajności pracowników (odnotowano 66 proc. spadek efektywności przy dłuższej ekspozycji na hałas²).
  5. Różnorodność przestrzeni biurowej przyczynia się do polepszenia koncentracji, podniesienia poziomu współpracy oraz kreatywności.
  6. Active design to gwarantowana droga do lepszego zdrowia.
  7. Roślinność w biurach przyczynia się nie tylko do polepszenia samopoczucia, ale także zapewnia lepsze filtrowanie powietrza, dzięki odpowiedniemu doborowi roślin.

Podsumowując: bardziej niż kiedykolwiek wcześniej komfort pracowników to dobra inwestycja, zapewniająca przewagę konkurencyjną organizacjom, które chcą osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie. Zwrot z takich inwestycji będzie wysoki dla tych przewidujących firm, które zwrócą uwagę na to zagadnienie i ujmą je w swojej strategii biznesowej.