W praktyce 
jest to bankowa usługa skierowana głównie do klientów korporacyjnych, których aktywność opiera się na płatnościach 
gotówkowych. Zadaniem systemów cash management jest zapewnienie odpowiedniej płynności przedsiębiorstwa. Cash management to część działalności firmy dotycząca krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych. Głównym celem bankowości transakcyjnej jest zagwarantowanie gotowości płatniczej, zmniejszenie kosztów zachowania płynności oraz osiągnięcie maksymalnego zysku z nadwyżek płynności.

Bankowość dedykowaną potrzebom korporacyjnym zapoczątkował Mellon Bank w 1969 roku. 
W Europie tego typu usługi zaczęły się pojawiać po 1980 roku, głównie za sprawą amerykańskich banków.

Z czym to się je?

Systemy bankowości transakcyjnej możemy podzielić na trzy grupy ze względu na stopień zaawansowania. Do pierwszego rodzaju zaliczymy systemy o charakterze wyłącznie informacyjnym – firma działająca w takim trybie nie ma możliwości aktywnego działania, potrzebne informacje uzyskuje przez terminal. W przypadku systemu informacyjno – transakcyjnego możliwe jest już zlecanie transakcji. Trzeci typ systemu to rozwiązanie real time powiązane z uruchomieniem terminali w przedsiębiorstwie. Tego rodzaju usługa umożliwia klientowi przetwarzanie otrzymywanych informacji wraz z danymi wewnętrznymi. Do głównych zadań cash managementu należy:

  • Zaplanowanie przepływów środków finansowych 
w krótkich okresach
  • Kontrola spływających należności
  • Zapewnienie bieżących 
płynności wierzycielom
  • Lokowanie nadwyżek 
pieniężnych
  • Poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania
  • Minimalizowanie ryzyk
kursowych
  • Podtrzymywanie relacji 
z bankami

Benefity

Cash management to wachlarz produktów, które pomagają firmie sprawnie zarządzać bieżącymi rachunkami finansowymi. Użyteczność systemów bankowości korporacyjnej jest szczególnie zauważalna w zoptymalizowanym sposobie prowadzenia konta. Przedsiębiorstwo korzystające z usługi cash management jest na bieżąco informowane o swojej aktualnej sytuacji finansowej. Ważna jest również gwarancja szybkiego i bezpiecznego wykonywania transakcji. Dzięki bankowości transakcyjnej, klienci korporacyjni mogą 
w szybszym tempie wykorzystywać napływające środki, a zmniejszając ich wysokość redukować przeciętne saldo roczne. Dzięki nowoczesnym instrumentom cash management, firmy obniżają również koszty transferów finansowych. Reasumując, lepiej zarządzają swoimi środkami pieniężnymi, a wszystko dzięki bardziej przejrzystym i pewnym operacjom.

Nie tylko dla dużych

Od początku istnienia, usługi cash management zarezerwowane były głównie dla dużych klientów firmowych, integrując liczne transakcje finansowe realizowane przez korporacje. Obecnie z produktów bankowości korporacyjnej coraz częściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to również zasługa dynamicznego rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji. Stale poszerza się grupa firm, dla których najważniejsza jest możliwość internetowej obsługi. Jednocześnie spada zainteresowanie standardową usługą – obsługą w placówce bankowej. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, większość banków oferuje szeroki pakiet usług związanych z bankowością internetową: dostęp do firmowego rachunku, obsługę kart kredytowych czy opcję dokonywania transakcji walutowych za pomocą dedykowanych platform dealingowych.

Wśród mniejszych i średnich przedsiębiorstw, szczególnym powodzeniem cieszą się takie produkty bankowości transakcyjnej jak cash collection oraz automatyczna identyfikacja płatności (AIP). Na usługę cash collection składa się odbiór gotówki z miejsc wskazanych przez klienta, przeliczenie środków 
i zaksięgowanie na rachunku przedsiębiorstwa. AIP, w firmach posiadających wielu klientów, umożliwia całkowitą kontrolę nad spływającymi należnościami oraz identyfikację zobowiązań konkretnych dłużników.

Aktualne trendy

Cash management rozwija się dwutorowo. Niektóre z banków stawiając na technologię, obniżając koszty wybranych produktów. Dzięki temu dostępność usług cash management jest coraz większa i są one coraz powszechniej wykorzystywane do optymalizowania firmowych transakcji. Równocześnie banki prześcigają się w ofertach zaawansowanych rozwiązań i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb ważnych klientów. Bitwa toczy się głównie o produkty typu cash pooling oraz przyciągnięcie zainteresowania dużych, międzynarodowych korporacji.