Pracodawcy zatrudniający takie osoby zyskują nie tylko lojalnych, wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracowników ale stają się także przedsiębiorcami społecznie odpowiedzialnymi. Niepełnosprawność to cecha, która może pojawić się w każdym wieku, może być wynikiem choroby, wypadku, może także istnieć od dzieciństwa. Niezależnie od przyczyny i stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawne dysponują określonym potencjałem, mają różne wyksztalcenie i doświadczenie zawodowe, podobnie jak osoby pełnosprawne. Podobnie również jak osoby sprawne, mogą podejmować prace w bardzo różnych zawodach, dziedzinach i specjalnościach. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w podejmowaniu zatrudnienia nawet w przypadku osób dotkniętych najpoważniejszymi dysfunkcjami.

Pracodawcy na wolne stanowiska pracy szukają osób, które najlepiej spełniają ich wymagania, posiadają wszystkie niezbędne na danym stanowisku kompetencje. Rekrutacja zawsze służy wyborowi osoby, która najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy. Sytuacja osoby niepełnosprawnej i sprawnej w naborze, tak naprawdę, niczym się więc nie różni.

Istnieją prace i stanowiska, na które trudno znaleźć kandydatów, są to m.in. proste prace porządkowe czy monotonne, wielokrotnie powtarzalne. Istnieją jednak także stanowiska wymagające bardzo specjalistycznej, zaawansowanej wiedzy. Niepełnosprawność w każdym z tych przypadków nie przeszkadza w wypełnianiu obowiązków ale może być atutem - osoby z niepełnosprawnością intelektualną doskonale sprawdzają się przy pracach monotonnych i powtarzalnych, natomiast osoby z zespołem Aspergera realizują się jako informatycy czy fizycy. Nie można oczywiście generalizować, podobnie jak w przypadku osób pełnosprawnych, w przypadku pracowników niepełnosprawnych, wiele zależy od wykształcenia, motywacji do pracy i cech osobistych.