Struktura finansowania branży leasingowej po I połowie br. wskazuje, że największą popularnością cieszy się finansowanie pojazdów lekkich (41,2 proc.), środków transportu ciężkiego 31,7 proc. oraz maszyn i urządzeń liczonych łącznie ze sprzętem IT (25,3 proc.). Na co zwrócić uwagę finansując leasingiem pojazdy lekkie a co jest istotne przy sfinansowaniu maszyn?

W dobie postępującej standaryzacji usług leasingowych następuje coraz większe dopasowanie proponowanych rozwiązań do specyfiki konkretnego przedmiotu leasingu. W przypadku finansowania maszyn obserwujemy wydłużenie okresu na jaki zawierane są umowy leasingowe. Kiedy szukamy najlepszej oferty leasingowej, obok kontraktu oceńmy także poziom obsługi oraz współpracy między korzystającym, finansującym, zbywcą i ubezpieczycielem.

Doświadczenie i zdolność do organizacji zakupu przedmiotu leasingu

Czasami nawet najlepsza cenowo oferta leasingu nie powetuje kosztów na jakie może być narażony przedsiębiorca w przypadku pojawiania się kłopotów komunikacyjnych przy realizacji transakcji. W umowach leasingowych mamy do czynienia z 4 podmiotami, których współdziałanie jest konieczne do uruchomienia umowy leasingowej. Jest to korzystający (leasingobiorca), finansujący, zbywca i ubezpieczyciel finansowanego sprzętu. Jeśli w trakcie realizacji transakcji dojdzie do zaburzenia komunikacji choćby na jednej z linii mogą pojawić się problemy z finalizacja kontraktu. Jeśli ubezpieczyciel, wprowadzając nowe stawki ubezpieczenia, nie poinformuje wystarczająco wcześnie o zmianach, przedsiębiorca rozważający zawarcie umowy leasingu podejmie decyzję na podstawie nieaktualnych danych. Podobnie może się zdarzyć w przypadku zaburzeń komunikacji z dostawcą. Niedotrzymanie w całości lub w części ustaleń jakie zbywca poczynił z klientem (w momencie zamawiania przedmiotu leasingu), na etapie finalizacji umowy może doprowadzić do jej zerwania. Ważną kwestią jest doświadczenie pracowników firmy leasingowej zajmujących się organizacją zakupu przedmiotu leasingu.

Poza tym warto pamiętać, że dobra oferta zaprezentowana przez doradcę leasingowego to połowa sukcesu transakcji leasingu. Warto sprawdzić w jaki sposób pracownicy firmy leasingowej wspierają leasingobiorcę w kontaktach z dostawcą i ubezpieczycielem, podczas negocjowania rabatów, czy lepszej oferty na usługi dodatkowe.