ektor nowoczesnych usług biznesowych zajmuje silną pozycję w gospodarce naszego kraju. Obecnie, na terenie Polski funkcjonuje 1078 ośrodków usług biznesowych, zarówno polskich (330) jak i zagranicznych (748), z czego połowa działa w skali globalnej. Zatrudnienie w tych ośrodkach znalazło ponad 244 tysiące pracowników co oznacza, że jest wyższe niż w branży górniczej, w budownictwie i zbliża się do poziomu zatrudnienia w branży transportowej. Ośrodki dla biznesu działają jako centra usług wspólnych, centra badawczo-rozwojowe, centra BPO (KPO) i centra ITO. Wiodącymi liderami pod względem zatrudnienia dla tego typu inwestycji, stały się miasta: Kraków (obecnie 9 miejsce na świecie, a 1 w Europie wśród najlepszych lokalizacji outsourcingowych), Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Łódź i Poznań. Lista miast, w których pojawiają się kolejne tego typu inwestycje wciąż się wydłuża czego przykładem są Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Rzeszów czy Lublin. Cieszy wzrastająca aktywność tego typu inwestycji w mniejszych miastach regionalnych, takich jak Zielona Góra, Piła, Koszalin, Elbląg, Siedlce, Radom, czy Tarnów. W ciągu ostatniego roku największy procentowy wzrost zatrudnienia wykazały centra w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Wśród mniejszych ośrodków dla biznesu najszybszy wzrost zatrudnienia odnotowały Lublin i Rzeszów.

Na początku firmy przekazywały do centrów usług biznesowych proste funkcje, określane, jako pomocnicze np. z zakresu utrzymania czystości, dozoru mienia czy utrzymania ruchu. Później, zakres czynności przekazywanych na zewnątrz intensywnie się poszerzał, obejmując coraz bardziej zaawansowane funkcje finansowo-księgowe, informatyczne, marketingowe czy kadrowe. Obecnie, poza wymienionymi wcześniej funkcjami, poddawane są outsourcingowi te czynności, których realizacja wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Ośrodki usług biznesowych realizują dla swoich klientów procesy logistyczne, procesy doradcze i konsultingowe, zapewniają obsługę podatkową, zarządzają ryzykiem, bazami danych itp.

Polski rynek usług dla biznesu powinien rozwijać się w kierunku nowoczesnych, wysokospecjalistycznych, innowacyjnych usług biznesowych. Dzięki temu będzie rosła przewaga konkurencyjna Polski jako lokalizacji usług outsourcingowych na świecie, a ryzyko odpływu kapitału i przeniesienia usług do innych części świata będzie niewielkie. Z satysfakcją należy zatem odnotować rozwój centrów badawczo-rozwojowych i centrów KPO w Polsce.

Posiadając konkurencyjny potencjał w postaci wykfalifikowanej kadry, zaplecza akademickiego, infrastruktury i stosunkowo niskich kosztów prowadzenia działalności Polska ma szansę stać się liderem w świadczeniu usług wysokospecjalistycznych nie tylko w Europie, ale również na świecie. Powstawanie centrów dla biznesu w mniejszych miastach regionalnych jest zjawiskiem, które daje szanse na ich rozwój i miejscowości funkcjonujących w ich otoczeniu. Współpraca klastrowa wydaje się tutaj dobrym rozwiązaniem na przyszłość. W ramach takiej współpracy, lokalne centra biznesowe w małych miejscowościach wykonują usługi zlecane przez większe ośrodki miejskie. Obie strony odnoszą wymierne korzyści. Dla większych ośrodków to dostęp do rynku wykwalifikowanych pracowników, dla mniejszych miast to zatrzymanie migracji zarobkowej ludzi wykształconych, zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie dochodów samorządowych.