Mitem jest stwierdzenie, że skorzystanie z gotowej i sprawdzonej koncepcji biznesowej warunkuje 100 proc. sukces. Prawdą jest, że franczyza pomaga osiągnąć pożądane rezultaty, ale nie jest to możliwe bez własnego zaangażowania, przedsiębiorczości oraz kreatywności – podkreśla Monika Dąbrowska, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Aspekt finansowania

Oferta bankowa dotycząca finansowania firm rozpoczynających działalność w ramach sieci franczyzowych jest dość wąska. Banki podejmując decyzję o udzieleniu kredytu, kierują się minimalizacją ryzyka i wybierają marki wiarygodne. Procedura postępowania jest zindywidualizowana. Każdy bank ma własną linię ryzyka, kryteria. Obowiązuje procedura kredytowa, w ramach której trzeba udowodnić swoją wiarygodność oraz przedstawić biznes plan. W przypadku sprawdzonych  systemów franczyzowych, które od wielu lat funkcjonują na rynku, udzielenie finansowania może być łatwiejsze. Trudności występują w przypadku tzw. start–up’ów. Rozwój koncepcji franczyzowych bazuje na „pierwowzorze” co może stanowić dla banku przydatną informację dotyczącą sposobu funkcjonowania danego „organizmu”. Aby ubiegać się o kredyt na franczyzę trzeba dysponować środkami własnymi, mieć odpowiednio przygotowany biznes plan. Banki żądają także przedstawienia warunków ujętych w umowie zawartej pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Na tej podstawie dokonywana jest analiza mówiąca o tym, czy prowadzona działalność będzie wystarczająco rentowna. Kredyt bankowy implikuje stały koszt w postaci rat, co w istotny sposób może wpłynąć na kondycję finansową firmy. Z reguły najwięksi franczyzodawcy pomagają w uzyskaniu kredytowania, mają bowiem podpisane umowy z bankami oraz firmami leasingowymi.

Skok na głęboką wodę z kołem ratunkowym

Ryzyko przy tego typu działalności jest zminimalizowane. Stosuje się pewien wypracowany model biznesowy, procedury i standardy. Franczyzodawca przekazuje know–how, sposób na skuteczne i bezpieczne prowadzenie biznesu. Wiedza, którą fraczyzobiorca otrzymuje pozwala na uniknięcie pewnych błędów oraz eliminację potencjalnych strat wynikających z nietrafnie podjętych decyzji. Kluczową sprawą jest zaangażowanie franczyzobiorcy. Odpowiednie predyspozycje, umiejętność analitycznego myślenia nie decydują o sukcesie. Liczy się pracowitość, dbałość o każdy detal oraz kontakt i komunikacja z zespołem. Charakterystyczne dla franczyzy jest to, że osoby rozpoczynając działalność nie mają doświadczenia w danej branży. Mają natomiast inne kompetencje, które mogą wzbogacić całą sieć.

O czym należy pamiętać? Co warto wiedzieć?

Istotną kwestią jest weryfikacja i wnikliwa analiza umowy franczyzy przez prawnika. Ważne jest, by jej konstrukcja była jasna i zrozumiała. Rozbudowany katalog kar umownych powinien skłaniać do wyciągnięcia stosowanych wniosków. Należy skonsultować to z prawnikiem. Ponadto trzeba „zrewidować” franczyzodawcę pod względem wiarygodności, przeanalizować pakiet przekazywanych dokumentów, z uwzględnieniem materiałów promocyjnych, przy pomocy których są pozyskiwani franczyzobiorcy. Warto zapoznać się z podręcznikiem operacyjnym, który stanowi instrukcję obsługi gwarantującą bezpieczne i komfortowe poruszanie się w nowym biznesie. Franczyzobiorca ma prawo wyboru lokalizacji oraz obowiązek dzielenia się wypracowanym zyskiem z franczyzodawcą. Okres zwrotu z inwestycji skorelowany jest z branżą, specyfiką biznesu. Warunki rezygnacji z franczyzy definiuje umowa.