olscy przedsiębiorcy patrzą dziś coraz dalej i podejmują coraz śmielsze biznesowe decyzje. Już 21 proc. eksportu znad Wisły trafia poza rynki Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie obywa się jednak bez problemów. Z raportu Barometr Praktyk Płatniczych1 wynika, że rośnie liczba nieuregulowanych w terminie faktur. 38,8 proc. faktur B2B z odroczonym terminem płatności pozostaje nieuregulowanych w terminie.

Skuteczna i bezpieczna ekspansja zagraniczna nie jest możliwa bez wsparcia ubezpieczycieli. Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” wynika, że głównym zagrożeniem dla biznesu pozostają zaległości w płatnościach. Ich koszty szacuje się na nawet 100 mld złotych rocznie, a aż 9 na 10 firm w Polsce deklaruje, że ma problem z opóźnieniami w płatnościach. Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa to drugi najczęściej wskazywany priorytet przez polskie firmy (37 proc.).

Faktury z gwarancją

Jednym z dostępnych na rynku instrumentów finansowych chroniących przedsiębiorców jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego. W ramach takiej polisy chronione są należności przedsiębiorcy, powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy należności niezapłaconych przez dłużnika – kupującego. Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z ubezpieczenia, poza transferem ryzyka niewypłacalności odbiorców na zakład ubezpieczeń i ochronie płynności finansowej firmy, jest zwiększenie wiarygodności przed bankami czy ograniczenie kosztów rezerw. Coraz częściej umowy ubezpieczenia stają się integralną częścią procedur kredytowych i kontrolingu należności. Firma korzystająca z tego typu usług, dzięki standardom wymaganym przez ubezpieczyciela, wzmacnia system zarządzania należnościami, a także jest lepiej przygotowana na zabezpieczenie swojej transakcji już na poziomie negocjacji umowy. Odpowiednia polisa obniża także koszty windykacji i zwiększa jej efektywność.

Wartość majątku polskich firm to około 2,8 bln zł, z czego 60 proc. zgromadzonego majątku jest objęte ubezpieczeniami – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zdecydowana większość dużych firm posiada ubezpieczenia od pożarów i innych żywiołów. Coraz większą popularnością cieszą się także ubezpieczenia ryzyka zakłóceń w działalności – zwłaszcza w przemyśle przetwórczym czy energetyce. Ubezpieczenie to powinno być w kręgu zainteresowań nie tylko dużych przedsiębiorstw ze względu na to, że coraz więcej sektorów gospodarki charakteryzuje się stosunkowo niską marżą i wysokimi, stałymi kosztami działalności. W związku z tym nawet średniookresowa przerwa w działalności przedsiębiorstwa może oznaczać długoterminowe tarapaty finansowe i walkę o utrzymanie się na rynku.

Cyberbezpieczeństwo

Ubezpieczenia cybernetyczne pokrywają koszty związane przede wszystkim z przywróceniem danych oraz ponownym zakupem oprogramowania. Tym samym umożliwiają powrót przedsiębiorstwa do normalnego funkcjonowania. Firmy, które stały się celem ataków, mogą także liczyć na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego. To m.in. usługi świadczone przez specjalistów IT zarządzających ryzykiem cybernetycznym, koszty wynagrodzenia prawników oraz konsultantów public relations, których zadaniem jest doradztwo strategiczne w komunikacji antykryzysowej oraz odbudowie reputacji. Ważnym elementem jest także przeprowadzanie śledztwa internetowego oraz poinformowanie osób, których dane mogły być zagrożone.