Innymi obserwowanymi zmianami są rozwój rynku fintech oraz rozwój usług związanych z ekonomią współdzielenia. Z dostępnych badań wynika, że w Europie średnio 23 proc. firm MŚP korzysta z leasingu, zaś w Polsce współczynnik ten wynosi nawet 39 proc. i jest najwyższy wśród krajów UE. Polska jest obecnie szóstym co do wielkości rynkiem leasingu Europie, będąc jednocześnie jedenastą gospodarką w Europie pod względem PKB. To również dowodzi tego, że polscy przedsiębiorcy relatywnie częściej korzystają z leasingu, niż firmy działające w innych europejskich krajach. Z analiz ZPL wynika, że już dziś polska branża leasingowa ¾ swoich usług kieruje łącznie do mikro i małych firm. Pozostali odbiorcy usług leasingowych to firmy o obrotach powyżej 20 mln zł. Zarówno klienci indywidualni jak i sektor publiczny stanowią niewielki obszar ich działalności.

Leasingodawcy, obok finansowania i udostępniania aktywów takich jak pojazdy osobowe, środki drogowego transportu ciężkiego, maszyny i urządzenia, sprzęt IT czy chociażby samoloty i statki, intensywnie wspierają firmy MŚP we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających zwiększyć produktywność i konkurencyjność tych firm w gospodarce. Tego typu projekty inwestycyjne, ukierunkowane na zmniejszenie zapotrzebowania firm z sektora MŚP na energię elektryczną, czy ograniczenie przez nie emisji dwutlenku węgla, realizowaliśmy wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Innym istotnym obszarem działalności firm jest działanie na rzecz stałego zwiększenia dostępu do finansowania przez firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W tym zakresie firmy leasingowe uczestniczą w projektach przygotowywanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Poszukując przyszłych kierunków rozwoju branży leasingowej, nie można pominąć rosnącego rynku fintech, czy usług związanych z ekonomią współdzielenia, która coraz częściej ewoluuje w stronę ekonomii dostępu. W jej ramach już nie osoby prywatne będą wynajmować mieszkania innym osobom prywatnym, lecz fundusze inwestycyjne nieruchomości - na masową skalę wykorzystają dostępne narzędzia, aby wejść w rynek usług hotelowych. Współdzielenie pojazdów już dzisiaj notuje znakomite rezultaty. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił gwałtowny wzrost car sharingu (chociaż model ten, w postaci usług opartych na leasingu operacyjnym, funkcjonuje od dawana). W Europie 2,1 mln osób korzysta z car sharingu (mając dostęp do floty 31,000 pojazdów).

Car sharing od kilku lat jest także testowany we flotach. Badania pokazują, że co trzeci (35 proc.) fleet manager w Polsce i w Europie jest zdania, że ten trend będzie miał coraz większe znaczenie. Usługa daje możliwość użytkowania samochodów służbowych niemal wszystkim pracownikom, ponieważ pojazdy można rezerwować, a następnie wypożyczać na godziny, dni czy tygodnie.

Patrząc szerzej należy założyć, że trend związany z ekonomią dostępu, będzie zyskiwał na znaczeniu i nie będzie odnosił się wyłącznie do współdzielenia pojazdów osobistych czy firmowych, ale również specjalistycznych środków transportu drogowego, maszyn, urządzeń, czy obsady etatów i rosnącej liczby osób, pracujących projektowo, na krótkoterminowych kontraktach.

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która zrzesza 32 firmy: leasingowe, firm świadczące usługi wynajmu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. W ramach Związku działają grupy i zespoły robocze, zajmujące się poszczególnymi obszarami, które są istotne z perspektywy funkcjonowania branży. W Związku funkcjonują: Grupa ds. rynku motoryzacyjnego, Grupa ds. rozwiązań prawnych, Grupa ds. rachunkowości, Grupa ds. statystyki i monitorowania rynku i Zespół ds. przeciwdziałania fraudom. Organizacja prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 46 związków z 33 krajów Europy. Więcej informacji na temat ZPL www.leasing.org.pl.