iotrków Trybunalski to 73 tys. miasto w województwie łódzkim. Największym atutem jest jego lokalizacja, w centrum Polski, przy biegnącej wzdłuż jego zachodniej granicy autostradzie A1 oraz drodze ekspresowej S8, przebiegającej wzdłuż jego granicy północnej. Dzięki tym połączeniom drogowym oraz jednej z najważniejszych w Polsce linii kolejowej, miasto stało się idealnym miejscem dla inwestycji. Atrakcyjność inwestycyjną podnosi dodatkowo lokalne lotnisko z 1000-metrowym, utwardzonym pasem startowym dla samolotów kategorii dyspozycyjnej oraz bliskość międzynarodowych portów lotniczych (Łódź – 50 km, Warszawa Okęcie – 130 km, Katowice-Pyrzowice – 140 km).

Dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Piotrkowskiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) miasto przygotowało ponad 5 hektarowy teren. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy pozwalają na lokalizację obiektów przemysłowo-produkcyjnych i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej, przebiegającej w ulicy. Obecnie trwają prace legislacyjne, jeszcze w tym roku teren powinien zostać włączony do ŁSSE.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej korzystają z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu: nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc publiczną w wysokości 55 proc. dla małych przedsiębiorstw, 45 proc. dla średnich przedsiębiorstw i 35 proc. dla dużych przedsiębiorstw.

 


 

W 2015 roku, w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta i stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powstała Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej (PSAG). Wyznaczone tereny inwestycyjne objęte są preferencyjną stawką dzierżawy. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 0,10 zł (netto) za 1 mkw. Okres dzierżawy wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne lata lub zakup nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Na terenach PSAG dopuszcza się działalność produkcyjną oraz usługową z wyłączeniem handlu jako działalności podstawowej, wyjątek stanowi branża motoryzacyjna i maszynowa, dla których taka działalność jest dopuszczalna. Obecnie w skład Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wchodzi 6 nieruchomości, z których 4 są już wydzierżawione. Planowane jest włączanie kolejnych terenów.

Firmy inwestujące w Piotrkowie Trybunalskim mogą ubiegać się o przyznanie ulg inwestycyjnych w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

– na okres 1 roku: utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 300.000zł,

– na okres 2 lat: utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 600.000zł,

– na okres 3 lat: utworzenie co najmniej 25 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 1.500.000zł.

Miasto posiada również atrakcyjna ofertę dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie zbiornika wodnego Bugaj. Są to nieruchomości usługowe przeznaczone pod działalność hotelarską, gastronomiczną, sportową i rekreacyjną oraz tereny pod budownictwo wielorodzinne przy nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym.


 
Kontakt: Biuro Planowania Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, tel. 44 7321875, 44 7321841, e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl