irmy windykacyjne od początku swojego istnienia sprawnie dopasowują się do aktualnej sytuacji na rynku, będącej efektem zmieniających się legislacji prawnych oraz uwarunkowań gospodarczych. Z pomocą im, ale również osobom borykającym się z zadłużeniem przychodzi Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, który nie tylko reprezentuje interesy małych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim prowadzi działania/projekty zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku branży i przełamywania negatywnych stereotypów związanych z przedmiotem działalności firm z tego obszaru. PZZW kładzie szczególny nacisk na etyczną windykację i uczciwe zachowania dłużników, chociażby poprzez organizację szeroko rozpoznawanych konferencji finansowych, które kształtują odpowiedną postawę przedsiębiorców w kontakcie z konsumentami oraz realnie oddziałują na edukację całego sektora finansowego.

Polski rynek windykacyjny jest w fazie rozwoju, a praktyka zlecania spraw do odzyskania należności wykwalifikowanym podmiotom staje się coraz powszechniejsza. Wzrasta również świadomość klientów firm windykacyjnych – tutaj nie liczy się wyłącznie efektywne odzyskiwanie pieniędzy, ale przede wszystkim holistyczna obsługa, zintegrowana z pełnym mechanizmem zarządzania należnościami. Korzystanie z usług firm windykacyjnych nie jest już odbierane jako zło konieczne, ale jako dbałość o interes własnego przedsiębiorstwa. Wiedza ta wpływa na posługiwanie się licznymi narzędziami czy technologiami, dzięki którym współczesna windykacja nabiera zupełnie innego wymiaru. Na porządku dziennym są takie rozwiązania, jak: monitoring faktur, weryfikacja rzetelności kontrahentów, ustalenia majątkowe czy prekursorskie środki z zakresu windykacji on-line, które nie tylko pomagają zmniejszyć koszty, ale również przychylnie promieniują na relacje dłużnik-wierzyciel niwelując niepożądane, nierzadko stresowe sytuacje wynikające z konfliktu interesów obu stron. Widoczne jest również większe zrozumienie dla windykacji pośród społeczeństwa, które w dzisiejszych czasach ma dostęp do profesjonalnej porady eksperckiej, pomocy specjalistycznej firmy, kancelarii prawnej, czy chociażby internetowych poradników. Powszechna dostępność Internetu oraz ewolucja technologiczna sprawiają, że społeczeństwo rozumie potrzebę i wartość prowadzenia usług windykacyjnych, propagowania zasad rzetelności w kontaktach biznesowych (do czego nawołuje Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, proklamowany przez Członków PZZW), kształcenia w obrębie zapobiegania spirali zadłużenia oraz alarmowania przed nieetycznymi kontrahentami.

Wzrost specjalizacji usług firm windykacyjnych to dynamiczna praca całej branży na przestrzeni ostatnich 25 lat. Tak kształtowany i wciąż udoskonalany rynek finansowy, wzbogacany co i rusz różnymi technikami przyczynia się do rozwoju polskiego systemu gospodarczego, a także ma faktyczny wpływ na kondycję wielu przedsiębiorstw. Dopiero w takim układzie windykacja pozbywa się pejoratywnego wydźwięku i postrzegana jest jako niezbędny element tego rynku. Należy docenić rolę firm windykacyjnych – to właśnie w dużej mierze dzięki nim małe i średnie przedsiębiorstwa mogą rozwijać się, nie bacząc na trudności finansowe związane z nierzetelnymi kontrahentami, a co najważniejsze działać na stabilnym poziomie, zachowując płynność finansową.

Szczególną troską Związek obejmuje modelowanie właściwego, korzystnego wizerunku branży zarządzania wierzytelnościami oraz etycznego wymiaru czynności windykacyjnych w społeczeństwie i pociąga do egzekwowania konsekwencji nierynkowych postępowań podmiotów współtworzących rynek finansowy. Wszystkie idee Związku spotykają się ze sporym zaciekawieniem i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, dlatego PZZW w dalszym ciągu będzie kontynuować działania, które konstruktywnie rzutują na percypowanie branży i orientację finansową kontrahentów.