Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie czy do programu będą mogli przystąpić wszyscy klienci „z automatu,” czy też postawimy jakieś wymagania dotyczące charakteru bądź wartości pierwszego zakupu, który następnie premiowany będzie członkowstwem. Kolejny krok to podjęcie decyzji czy do programu włączamy już istniejące dane historyczne (programy business to business) dotychczasowych klientów, czy też w myśl zasady nowego otwarcia, każdy z dotychczasowych jak i nowych klientów musi wypełnić formularz zgłoszeniowy tradycyjny bądź elektroniczny.

Wyznaczanie celów

Każda firma ma swój własny cel, dla którego wprowadza program. W wielu przypadkach nagradza się tych najlepszych, najzyskowniejszych klientów, dąży do zwiększenia wskaźnika ich utrzymania, pozyskania nowych, do uzyskania od klientów informacji potrzebnych do wprowadzenia zmian produkcyjnych i serwisowych, ograniczenia kosztów marketingu oraz wzrostu efektywności działań promocyjnych i sprzedażowych. Najprościej: powiedz swoim klientom, po co wprowadzasz program lojalnościowy. Bądź szczery i nie ukrywaj że chcesz się dowiedzieć od swoich klientów jak najwięcej na temat ich potrzeb i tego jak postrzegają twój biznes. Nie komplikuj, stwórz proste zasady, czytelne schematy uczestnictwa, premiowania i profitów. Punkty i nagrody to ostatnia prosta programu, a nie faktyczne powody, dla których się go wdraża. Program powinien służyć redukcji kosztów marketingu i reklamy, zbudowaniu platformy dialogu z klientami i zdobywaniu informacji od klientów po to, by modyfikować i dopasowywać ofertę do ich faktycznych oczekiwań, zniwelować wrażliwość cenową, obniżyć koszty obsługi i ewentualnych reklamacji, zwiększyć sprzedaż i zyskać nowych, stałych klientów.

Nagradzanie i jego schematy

Objętość katalogów nagród w programach lojalnościowych jest bardzo różna. Rodzaje i ilość nagród, nagrody własne lub/i obce, rabaty usługi czy specjalny serwis. Decyzja zapada po analizie możliwości budżetowych. Nagrody w programach lojalnościowych dzielą się generalnie na twarde, spodziewane, oczekiwane jak darmowe wycieczki, nagrody rzeczowe oraz miękkie - odwołujące się do emocji jak specjalny status, rabaty, wyjątkowy niedostępny dla pozostałych serwis. Cokolwiek zaoferujesz, nie jest ważne CO, ale ważne jest JAK postrzegają nagrody twoi klienci. Ciągle jeszcze zbyt mało mamy programów gdzie nagrodą jest specjalny serwis lub wyjątkowa usługa, a to właśnie buduje przewagę i pozwala się wyróżnić.