o, czy ktoś w ogóle zostaje przedsiębiorcą, zależy w znacznej mierze od posiadanych przez niego cech osobowościowych. Na skłonność do przyjmowania postaw przedsiębiorczych wpływa ponadto szereg czynników takich jak: uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne, przebyta ścieżka edukacji, odbyte szkolenia czy też kumulacja doświadczeń praktycznych. Jeżeli podejmiesz decyzję o spróbowaniu swoich sił w biznesie, warto postawić sobie kolejne pytanie: czy prowadzić tę działalność samodzielnie od podstaw, czy też wstąpić do sieci franczyzowej?

Franczyzę warto wziąć pod rozwagę chociażby dlatego, że proces ekspansji tej formy prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczął się na terytorium Polski ponad trzydzieści lat temu i nadal trwa. Jednocześnie intensywność zmian obserwowanych w obszarze franczyzy wciąż zaskakuje zarówno swoją liczebnością, jak i różnorodnością. Imponującą dynamikę rozwoju omawiana forma aktywności gospodarczej zawdzięcza swoim licznym walorom.

Rozważając możliwość przystąpienia do sieci franczyzowej, w pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie. czy jestem w stanie podporządkować się franczyzodawcy i ramom, w jakich funkcjonuje system. Trzeba być świadomym tego, że we franczyzie nie ma miejsca na kreatywność i improwizację, nie ma możliwości wdrażania własnych rozwiązań. Kluczowa też będzie odpowiedź, czy jestem w stanie zaakceptować częstą kontrolę ze strony franczyzodawcy. Pomimo tego, iż placówka franczyzowa pozostaje niezależnym podmiotem, musi o swoich poczynaniach informować organizatora sieci, a także udostępniać mu wszelkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością. Jeżeli już na wstępie stwierdzisz, że postępowanie według cudzych wskazówek nie zaspokoi twoich aspiracji zawodowych i że chcesz realizować własne pomysły, to zdecyduj się na niezależną działalność gospodarczą.

Wymienionym uciążliwościom związanym z prowadzeniem biznesu z wykorzystaniem franczyzy należy przeciwstawić liczne walory tej formy współpracy przedsiębiorstw. Jako kluczową z punktu widzenia franczyzobiorcy należy wskazać możliwość prowadzenia działalności pod marką, która zazwyczaj ma już ugruntowaną pozycję na rynku, jest rozpoznawana przez klientów, dobrze kojarzona, a opatrzone nią produkty lub usługi są chętnie nabywane. Wypracowanie takiej marki jest procesem długotrwałym, zatem pozycja uzyskiwana dzięki franczyzie już na wstępie stanowi milowy krok w rozwoju przedsiębiorstwa.

Kolejnym ważnym elementem współpracy franczyzowej jest know how organizatora sieci, a więc szeroko rozumiana wiedza, którą franczyzobiorca otrzymuje w momencie przystąpienia do systemu. Przyjmuje ona różnorodną postać, rozpoczynając od wskazówek ustnych, przez liczne szkolenia, na tzw. podręczniku operacyjnym skończywszy. Wiedza ta dla początkującego przedsiębiorcy jest na tyle cenna, że przystąpienie do sieci franczyzowej porównuje się niekiedy do otrzymania gotowej recepty na sukces w biznesie.

Wymienionych uciążliwości i walorów prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze franczyzobiorcy nie należy traktować jako zamkniętego katalogu. Stanowią one podstawowe kryteria, w oparciu o które można sformułować pogląd na temat tego, czy warto zostać franczyzobiorcą. Odpowiadając sobie na to pytanie warto bowiem pamiętać, iż „sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze: albo jedziesz naprzód, albo upadasz” (H. Jackson Brown Jr).